Shrine of the Babสถานที่ที่มีความงดงามภายในประเทศ อิสราเอล

Shrine of the Bab เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญในทางด้านศาสนา ที่ตั้งอยู่ในไฮฟา ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในตอนเหนือของประเทศอิสราเอล ที่มีลักษณะเป็นสวนขนาดใหญ่มีการตกแต่งด้วยลวดหลายที่มีสีสัน จะต้องอยู่เสมือนจุดศูนย์กลาง ได้มีการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก พร้อมกับยังเป็นแลนด์มาร์คที่มีความสะดุดตาเป็นอย่างมาก ในเมืองไฮฟา

 
ซึ่ง Shrine of the Bab เป็นศาลเจ้า พร้อมทั้งเป็นสถานที่สำคัญทางด้านศาสนาบาไฮ ที่เป็นพระศาสนาเกิดใหม่อาจุประมาณร้อยปี ที่มีความเชื่อว่า พระเจ้าเพียงองค์เดียง และทุกท่านในโลกล้วนแล้วเป็นชาติเดียว พร้อมกับที่แห่งนี้ยังจะเป็นที่บรรจุศพด้วย ลักษณะของสวน ถ้ามองดี ๆ จะเห็นการตกแต่งที่มีความงดงาม  ที่จะตั้งอยู่บนเนินเขา ที่เต็มไปด้วยต้นไม้สีเขียวพร้อมกับดอกไม้ที่มีมากหลายสี ซึ่งจะมีการเปรียบได้ว่าสวนแห่งนี้จะมีดอกไม้แค่เพียงสีเดียว แต่ว่ายังคงจืดชืด แต่ในการที่มีดอกไม้หลากสีแบบนี้ อาจจะทำให้ทุกอย่างสมบูรณ์ขึ้น เหมือนกับคำสอนที่มีการเน้นความเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นเอง Shrine of the Bab พร้อมกับมีความเชื่อว่าเป็นหลักคำสอนในคำสั่งสอนทางพระศาสนาที่ให้ความความดี  ดังนั้นสถานที่แห่งนี้ จึงกลายเป็นสถานที่สำคัญของเมืองนี้เป็นอย่างมาก เป็นเหตุให้มีแต่ผู้คนพูดถึงกันอยู่เป็นประจำ
 
Shrine of the Bab
ดังนั้น Shrine of the Bab จึงเป็นที่รู้จักเป็นอย่างมากมาย ไม่ว่านักเดินทางที่ได้เดินทางมาที่แห่งนี้  ก็ต้องประทับใจกับสถานที่แห่งนี้กันอย่างแน่นอน รวมไปถึงประชากรของประเทศอิสราแอลกันนั่นเอง