Ribeira Square สถานที่ท่องเที่ยวที่มีมนเสน่ห์ของชาวโปรตุเกส

Ribeira Square เป็นเสน่ห็อย่างหนึ่งที่ขาวโปรตุเกส มักให้ความสำคัญ ซึงเป็นประวัติศาสตร์ที่มีความเก่าแก่มาช้านาน เป็นเมือที่ได้เป็มรดกของโลก  ซึ่งเป้าหมายของปลายทางที่นักเดินทางแต่ละคนที่เข้ามาสัมผัสและเข้ามาเยือนแถมยังได้มีการรับบรรยากาศที่แบบคลาสิกอีกด้วย ทำให้ผู้เดินทางต่างก็เดินทางมาเที่ยวที่นี้กันเป็นจำนวนมาก

 
Ribeira Square
ถือได้ว่า Ribeira Square เป็นสิ่งที่มีความงามมาก ทำให้มีแต่คนเอ่ยถึงกันหลากหลายคนด้วยกัน สำหรับRibeira Square จะตั้งอยู่ที่เมืองโปรตุเกส ซึ่งเป็นเมืองที่ได้มีศูนย์กลางหลากหลายด้าน ยิ่งทางด้านเรือ จะมีความครึกครื้น พร้อมกับรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสมัยยุคกลาง Ribeira Square เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำที่ชื่อว่า Duoro และจุดท่องเที่ยวที่มีความชื่นชอบมากที่สุด คือ ท่าเรื่อ ที่จะอาจนั่งรับชมไปด้วยบรรยากาศริมแม่น้ำ หากใครชอบรับประทาน ปลา หอย กุ้ง ที่นี้แห่งนี้ก็มีจำนวนมาก ถือได้ว่าเป็นมลเสน่ห์ที่มีความโดดเด่น ซึ่งเมืองนี้ เคยถูกไฟไหม้  จึงได้มีการปรับปรุงพร้อมกับพัฒนาใหม่ขึ้นมาก จนทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจจนมาถึงสมัยนี้ เพราะฉะนั้น Ribeira Square จึงกลายเป็นพื้นที่ที่มีความนิยมไม่แพ้สถานที่อื่น  ๆ กันเลยทีเดียว ทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความสุข พร้อมกับเพลิดเพลิน ขณะได้เดินทางมาสถานที่แห่งนี้
 
ดังนั้น Ribeira Square กับเมืองของโปรตุเกส ก็ล้วนแล้วต้องกลับมาอีกครั้ง จึงทำให้แหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ กลายเป็นจุดส่วนร่วม แม้ว่าจะเป็นท่าเรื่อก็ตาม  แต่นักท่องเที่ยวก็ให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก จนมีผู้เดินทางเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อย่างเห็นได้ชัดเจน