Copan ประเทศฮอนดูรัส ตัวเมืองที่เก่าแก่ในชนเผ่ามายา

สำหรับสถานที่เที่ยวภายในประเทศฮอนดูรัส เป็นอีกสถานที่แห่งหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งถือได้ว่า Copan เป็นเมืองโบราณที่มีความเก่าแก่ จะตั้งอยู่บริเวณตะวันตกของประเทศฮอนดูรัส ซึ่งคือเมืองที่มีความเก่าแก่ถึงสองพันปี ที่ได้มีการสันนิษฐานได้ว่า ที่แห่งนี้ได้เป็นนครหลวงมาก่อน พร้อมกับได้มีผู้คนอาศัยอยู่ประมาณ 20,000 คนเมืองนี้จะมีการปกครองโดยมหากษัตริย์

 
Copan
ซึ่งจะมีเรื่องราวเกี่ยวข้องการเมืองทีน่าสนใจ ทำให้ได้มีการอพยพภายในการย้ายถิ่นฐาน ส่วนในเรื่องการปลูกสร้างจากในนั้น จะมีความโดดเด่นในด้านศิลปะที่มีสไตล์เป็นลุ่มแม่น้ำของชาวชนเผ่ามายา  มีทั้งพีระมิดไว้ทำการบูชาเทวดา จะมีรูปปั้นที่เป็นเอกลักษณ์ รวมไปถึงซากชำรุดทรุดโทรมที่ได้มีการสะสมมาไว้ ทางด้านคุณประโยชน์ประวัติศาสตร์ ซึ่งเมืองนี้จะตั้งภายในหุบเขาและมีแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์อีกด้วย และมีป่าดงดิบ โดยเฉพาะเมื่อหลายพันปีก่อน เมืองนี้ค้นพบว่าเป็นเมืองชุมชนที่มีความครึกครื้นพร้อมกับสวยงามเป็นอย่างมาก จึงทำให้เมือง Copan กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความสำคัญของฮอนดูรัส ที่บางคนอาจจะยังไม่รู้จักกัน Copan แต่ถ้าได้เดินทางไปเที่ยวที่แห่งนี้ อาจจะสามารถทำให้มีจินตนาการถึงอดีต พร้อมทั้งยังรวมถึงบรรยากาศกับการท่องเที่ยวภายในรูปแบบใหม่ ๆ ได้อย่างแน่แท้
 
ดังนั้น Copan จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความชื่นชอบเป็นอันดับต้น ๆ จึงทำให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจกันได้ง่ายเพิ่มขึ้น  จนเป็นสถานที่เที่ยวที่มีความสำคัญมายาวนานก็เป็นได้