เมื่อผู้เกาะติดรับชมหนัง คือผู้ที่ทำหน้าที่วิจารณ์หนังได้ดีเลิศ

คุณเคยหรือไม่ กับอาการที่อยากจะระบายความรู้สึกหรือทำการวิพากษ์วิจารณ์หนังหรือภาพยนตร์ทุกเรื่องที่คุณได้ทำการติดตามรับชมมาอย่างสด ๆ ซึ่งการวิพากษ์วิจารณ์ในครั้งนี้ ไม่ได้หมายความว่าคุณจะสามารถแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับความไม่พอใจต่อการรับชมหนังหรือภาพยนตร์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่กระแสการวิจารณ์ส่วนใหญ่ กลับมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่จะปะปนกันไป ซึ่งนับได้ว่าไม่ใช่เรื่องยากต่อการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ กับอาการของผู้ที่ทำการติดตามรับชมหนังหรือภาพยนตร์หลากหลายเรื่อง โดยส่วนใหญ่แล้ว

Read more