รับฟังเพลงลูกทุ่งตามคลื่นวิทยุของคนไทย

ความเริ่มแรกของการติดตามรับฟังเพลงลูกทุ่งไทย เป็นเหตุให้มีกลิ่นไอที่หอมพร้อมกับเย้ายวลได้ไม่แพ้กัน  เพราะฉะนั้น วิถีการดำเนินชีวิต การทำงานพร้อมทั้งการติดตามรับฟังเพลงจากคลื่นวิทยุต่าง ๆ จำนวนมากจะเป็นการเกาะติดรับฟังเพลงลูกทุ่งไทย ที่คนไทยให้ความชื่นชอบมาช้านาน จนเด็ก ๆ

Read more

มนต์ขลังแห่งทำนองที่ได้จากการรับฟังเพลงลูกทุ่งไทย

จะว่าไปแล้ว บทเพลงลูกทุ่งไทยเดิมหรือว่าบทเพลงลูกทุ่งไทยส่วนใหญ่แล้วนั้น กลับเป็นบทเพลงประเภทหนึ่งของชาวไทยที่มีมนต์เสน่ห์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะความเป็นเอกลักษณ์ของบทเพลงลูกทุ่งไทย ที่อาจจะดึงดูดใจของชาวไทยมาตั้งแต่ช้านาน ด้วยความที่บทเพลงลูกทุ่งไทยจำนวนมาก กลับเป็นบทเพลงประเภทหนึ่งที่ถูกขับร้องมาจากทำนองที่แสดงให้เห็นถึงการดำรงชีวิตของคนไทย และทุก ๆ บทบาทภายในความเป็นคนไทย

Read more