สัญจรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวของปา

ปายเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ในแม่ฮ่องสอน เป็นเมืองที่มีความเก่ามานาน ในสมัยก่อนเป็นเมืองเชียงใหม่จะเป็นศูนย์กลาง ภายหลังนั้น อำเภอปายได้ร้างไปแล้ว เนื่องจากเมืองปายได้มีการปรับปรุงพร้อมกับฟื้นฟูให้เป็นหมู่บ้านและได้มีการก้าวหน้ามาเป็น อำเภอปาย   ซึ่งภายในสถานที่ท่องเที่ยวอย่างปาย ส่วนมากจะมีชาวบ้านหลากหลายกลุ่มหลากหลายชนชาติที่ได้อพยพเข้ามาอาศัยอยู่

Read more