ข่าวบันเทิงวันนี้ ข่าวบันเทิงเกาหลี ซุบซิบดารา

ข้างหลังรู้ลึก เหยี่ยวข่าวบันเทิง

ในเวลาที่ผ่านมา  มีนักข่าวต่างๆนาๆรูปแบบ ที่สมาคมนักข่าวเห็นว่าควรที่จะปราบและเร่งรัดยกระดับ  เพื่อที่จะสร้างสังคมนักข่าวบันเทิงไทยให้ดียิ่งขึ้น  ให้ดูเหมือนมีการจัดระเบียบสังคมนักข่าวบันเทิงให้ดูดีขึ้น ไม่ใช่แค่ภาพลักษณ์เพียงเท่านั้น  แต่ทุกอย่างจะต้องมีลักษณะที่ดูดีขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย  แต่ในส่วนของการเร่งรัดอาจจะต้องมีการจัดระบบและระเบียบในส่วนของการทำข่าวบันเทิงให้ออกมาเป็นผลงานที่สามารถลบล้างคำหมิ่นประมาทอย่างมากมายให้ลดลง  พร้อมทั้งเร่งพัฒนาให้นักข่าวบันเทิงไทยมีศักยภาพมากขึ้น  

Read more