รู้จักว่าจะรัก ก็ต้องรู้จักที่จะรักตัวเองให้ดีเสียก่อน

สิ่งที่น่าแปลกใจ ผ่านเรื่องราวของความรักใคร่ ถือได้ว่ามีอยู่หลากหลายรูปแบบ พร้อมกับถึงแม้ว่าความรัก เริ่มต้นด้วยการมอบให้แก่กัน โดยจะใช้ความจริงใจเป็นสื่อกลาง พร้อมทั้งจะก่อให้เกิดความรักภายในหลากหลายรูปแบบร่วมกัน ไม่ว่าเพศใดก็ตาม ก็อาจมีความรักให้กันได้ ไม่ใช่จะมีแค่ชายหญิงแค่นั้น

Read more

ความรักเป็นบทเรียนที่ทำให้คนเกิดมุมมองที่แตกต่างกัน

ความรักในรูปแบบที่ตนเองใฝ่ฝันพร้อมกับปรารถนาที่จะค้นพบ กลับเป็นความรักที่ผู้คนจำนวนมากกลับไม่เคยพบตั้งแต่แรก เปรียบเหมือนเป็นการศึกษาลักษณะนิสัยของแต่ละบุคคลเป็นหลัก ซึ่งถือได้ว่าความรักที่ว่านี้กลายเป็นความรักที่สามารถถูกค้นเจอได้ยากแท้และหยั่งถึง บางคราวความรักก็ไม่ได้สอนให้ท่านเป็นผู้โชคดี หรือว่าเรียนรู้ที่จะเป็นผู้โชคดีทางด้านความรักเสมอไป ในเมื่อมีพบก็ต้องมีจาก หนังสือนี้กลับถูกนำมาใช้ได้เสมอในคู่รักที่ไม่หวังจะยึดติดกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ซึ่งถ้าหากว่าความรักเป็นเรื่องที่สามารถคาดเดาได้ยากแท้ แต่ถ้าว่าคุณเองก็พยายามที่จะค้นพบมัน

Read more