ทันข่าวทุกเวลาพร้อมกับการเกาะติดเหตุการณ์ของคนภายในวงการกีฬา ภายในข่าวกีฬาวันนี้

ข่าวกีฬาวันนี้ในสมัยก่อนมักจะเป็นการนำเสนอข่าวกีฬาภายในทุกวันให้ผู้ที่ติดตามอยู่ได้รู้ถึงความก้าวหน้า และผลการแข่งขันของแต่ละชนิดกีฬามากกว่าการนำเสนอเรื่องราวส่วนตัว หรือ เรื่องราวของสมาคมกีฬาต่างๆ ให้คนภายในสังคมได้รับรู้ เป็นเหตุให้เมื่อก่อนเราไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นมุมส่วนตัว หรือ เรื่องราวส่วนบุคคลของนักกีฬามากนัก ทำให้คนคิดว่าข่าวกีฬาวันนี้ที่นำมาเสนอในแต่ละวันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีความน่าสนใจเท่าไหร่นัก ก็เพราะว่าไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องรู้เสมอ

Read more