ข่าวการเมือง กระแสข่าวสารที่สร้างความทันเหตุการณ์ในยุคปัจจุบัน

ถึงแม้ว่าผู้คนส่วนมากมักจะหลีกเกี่ยวกับกระแสการติดตามข่าวการเมืองในสมัยนี้ แต่ถึงอย่างไรข่าวการบ้านการเมืองก็ยังคงมีที่มาที่ไป ว่าจะต้องมีการเล่าและเผยแพร่ข่าวอยู่ตลอดเวลา เพียงแต่บางครั้ง ข่าวการเมืองที่ว่า ก็อาจจะทำให้ใครต่อใครหลายคน เกิดสภาวะเครียดและกดดันเป็นอย่างมาก หากมีการติดตามกระแสข่าวการเมืองมากเกินไป จนไม่สามารถแบ่งออกได้ในระหว่างข่าวกับเรื่องจริง แต่ส่วนหนึ่งของการตามติดข่าวการเมืองของชาวไทยส่วนใหญ่

Read more