แหล่งท่องเที่ยวนครศรีธรรมราชเช่นศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช

เนื่องด้วยสถานที่ท่องเที่ยวนครศรีธรรมราชนั้น มีสถานที่เที่ยวหลัก ๆ ที่นักท่องเที่ยวส่วนมากจะต้องเดินทางไปเป็นชั้นต้น ๆ นั่นก็คือ ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง บริเวณเหนือของสนามหน้าเมือง โดยแหล่งท่องเที่ยวอย่างศาลหลักเมืองนั้น มีเนื้อที่โดยประมาณสองไร่ด้วยกัน โดยรวมแล้วเป็นอาณาบริเวณที่ประกอบไปด้วยอาคารถึงห้าหลัง ตอนกลางเป็นที่ประดิษฐานหลักเมือง โดยมีการออกแบบให้มีลักษณะคล้ายศิลปะศรีวิชัยโดยตรง ซึ่งกล่าวคือ ทรงเหมราชลีลา ส่วนตึกเล็กทั้งสี่หลังนั้น เป็นศาลบริวารสี่ทิศซึ่งกล่าวคือศาลจตุโลกเทพ ประกอบไปด้วย พระเสื้อเมือง,ศาลพระทรงเมือง,ศาลพระพรหมเมือง, และลงท้ายคือศาลพระบันดาลเมือง ซึ่งมีการก่อตั้งอย่างเสร็จสมบูรณ์แบบภายในปีพุทธศักราช 2452 ของประเทศไทยเรา
 
สถานที่ท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช
สถานที่ท่องเที่ยวนครศรีธรรมราชแต่เนื่องด้วยองค์เสาศาลหลักเมืองนั้น ทำด้วยไม้ตะเคียนทองที่ได้มาจากภูเขายอดเหลือง ซึ่งถือว่าเป็นภูเขาลูกหนึ่งในทิวเขาจังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในท้องที่ท้องถิ่นกระหรอกิ่ง โดยมีความสูงประมาณ 2.94 เมตร สำหรับการระบายสีที่แกะสลักตั้งแต่ฐานนั้น เป็นวงรอบเก้าชั้นมีถึงเก้าลายด้วยกัน และสำหรับส่วนบนของเสาเป็นรูปจุตคามรามเทพหรือสี่พักตร์ หรือที่เรียกว่าเทวดารักษาเมือง และในส่วนที่เหนือสุดจะเป็นประเภทของเปลวเพลิงอยู่บนยอดพระเกตุ จะเป็นยอดชัยหลักเมือง สำหรับรูปแบบการแกะทั้งหมด มักจะมาจากนึกฝันจากความเชื่อในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ทำให้เคยมีอำนาจทางศิลปกรรมในภาคใต้และของจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งแต่ครั้งอดีตกาล และนี่ก็คือความงดงามและความสำคัญ เพื่อสถานที่ท่องเที่ยวนครศรีธรรมราชของไทยเรานั่นเอง