แหล่งท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ของเชียงใหม่อย่าง หมู่บ้านขอบด้ง

สำหรับจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ได้มีการจัดแผนการมัคคุเทศก์น้อย ที่คอยอบรมนักเรียนโรงเรียนบ้านขอบด้ง เพื่อจะเป็นตัวช่วยภายในการอธิบายวิถีชีวิตของชนเผ่าทั้งสองแก่ผู้ที่มาเยือน เพื่อที่จะเป็นการปลูกจิตสำนึกพร้อมกับสร้างความรักภายในท้องถิ่นเชียงใหม่ได้อีกด้วย

 
เชียงใหม่
และอีกหนึ่งสถานที่เที่ยวของเชียงใหม่ที่น่าสนใจ คงต้องยกให้กับหมู่บ้านขอบด้ง ซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้มักจะนับถือผีและมีวัฒนธรรมที่แตกต่าง พร้อมกับความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายเป็นหลัก สถานที่แห่งนี้เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัญจรเชียงใหม่ในรูปแบบเบาสบาย ก็อาจจะเป็นการท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตการดำรงชีวิตที่แตกต่างของชนบท หรือกลุ่มคนเชื้อชาติหนึ่งที่ก่อตัวขึ้นมาภายในบริเวณพื้นที่เชียงใหม่แห่งนี้ ตัวอย่างเช่น หมู่บ้านขอบด้ง ถือว่าเป็นหมู่บ้านของชาวเขาเผ่ามูเซอดำและเผ่ามูเซอแดง ซึ่งทั้งสองเผ่านี้ได้ทำการตกลงเป็นพันธมิตรและอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นพี่เป็นน้องต่างชนเผ่า เป็นเหตุให้หมู่บ้านแห่งนี้ได้รับการผลักดันจากโครงการหลวงในด้านการเกษตรและด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน เพื่อเป็นการผลักดันอาชีพของชนเผ่าทั้งสองให้มั่นคง ส่วนทางเข้าบริเวณหน้าหมู่บ้านมักมีการจำลองบ้านพร้อมกับวิถีชีวิตของชาวมูเซอให้ได้พบ นักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางเที่ยวชมเชียงใหม่ ที่หมู่บ้านของด้งก็จะได้เชยชมกับวิถีชีวิตที่แตกต่างไปจากคนไทยเช่นเรา ซึ่งพวกเขามีวิถีชีวิตที่ลำบากและมีโอกาสที่จะเรียนรู้ในสิ่งต่าง ๆ ที่น้อยกว่า แต่เขาทั้งหลายก็สามารถยืนหยัดและใช้ชีวิตอยู่บนแนวทางที่มีความเรียบง่ายนี้ได้อย่างสงบสุข
 
ส่งผลให้หมู่บ้านขอบด้ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่ที่แตกต่าง และเปรียบเหมือนเป็นต้นแบบที่ดีของการใช้ชีวิตนั่นเอง และสำหรับนักท่องเที่ยวท่านใดที่สนใจ ต้องการจะมีโอกาสเรียนรู้และศึกษาวัฒนธรรมของหมู่บ้านนี้ โดยที่ไม่ต้องเข้าไปรบกวนหรือว่ายุ่งเกี่ยวกับความเป็นส่วนบุคคลของพวกเขา