แหล่งท่องเที่ยวกระบี่ พร้อมกับนักเดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

ในปัจจุบัน สถานที่ท่องเที่ยวกระบี่ ยังคงเป็นพื้นที่ที่มีอะไรอีกมากมาย ให้ผู้เดินทางทั้งไทยและเทศได้ค้น เจอ  ความเป็นกระบี่ที่สร้างความงามภายในรูปแบบของ ความทรงจำ  ยังคงมีอยู่มาก  ถ้าอย่างนั้นคงไม่มีผู้ เดินทางให้การสนับสนุนอย่างสม่ำเสมอ  ประเทศไทยเองก็ควรที่จะรักษาสถานที่ท่องเที่ยวนี้ไว้ให้ยั่งยืน  พร้อมกับเป็นการสนับสนุนดูแลพื้นที่ของประเทศไทยทั่วทุกมุม  ให้มีความงามไม่แตกต่างไปจากเดิม  และการรังสรรค์สิ่งต่าง ๆ เพื่ออนุรักษ์ไว้ภายในรูปแบบเงินทองของแผ่น ดินต่อไปนั่นเอง

 
 
และสิ่งที่จริงแท้แน่นอน เป็น จังหวัดกระบี่ ถือว่าเป็นจังหวัดในประเทศไทยจังหวัดหนึ่งที่มีผู้เดินทางเดินทางไปเป็นปริมาณมาก  พร้อมกับด้วยความเป็นกระบี่  เป็นเหตุให้ผู้คนสนใจอยากจะเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวกระบี่กัน อย่างสม่ำเสมอ  ด้วยธรรมชาติที่สวยงาม  มีหมู่เกาะมากมาย รวมไปถึงทะเลน้ำใส ๆ อยู่ตลอดเวลา  ด้วยเหตุผลนี้เองที่ทำให้จังหวัดกระบี่ไม่เคยเงียบเหงา  พร้อมกับเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมายังที่นี่พร้อมกับเมื่อนักท่อง เที่ยวเดินทางมาเพื่อที่จะท่องเที่ยวกระบี่  ผู้เดินทาง[LINK1]ส่วนมากจึงพยายามที่จะค้นเจอกับสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นกระบี่อย่างแท้จริง  เพราะที่นี่จะเต็มไปด้วยหมู่เกาะ  ทะเล พร้อมกับทิวทัศน์แห่งความเป็นธรรมชาติ  แถมน้ำทะเลที่นี้ก็ยังคงสดใสไม่แพ้ที่อื่น ๆ อีกด้วย   จังหวัดกระบี่ยังคงมีขนมธรรมเนียมในความเป็นไทยสอดแทรก  ตามวิถีชีวิตของประชาชนที่อยู่ตามชายฝั่งทะเล  ส่วนผู้เดินทางชาวต่างชาติที่ชอบท่อง เที่ยวมาที่นี่  ส่วนหนึ่งเพราะต้องการดูดซึมความเป็นไทย ของชาวจังหวัดกระบี่นั่นเอง  
 
 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวจำนวน มากที่เดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวกระบี่นั้น  มักจะมีทั้งชาวไทยพร้อมกับชาวต่างชาติ  ซึ่งจากข้อพิสูจน์ที่สามารถคำนวณได้นั้น  มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศทั่วโลกให้ความ สนใจ  เดินทางเที่ยวกระบี่ปริมาณมากต่อปี  ซึ่งประเทศไทยสามารถสร้างรายได้ส่วนหนึ่งในเชิง ท่องเที่ยวเป็นปริมาณมาก  หรือกระทั่งนักท่องเที่ยวในประเทศไทยเอง ที่มีโอกาสเดินทางมาเที่ยวกระบี่ก็มีไม่น้อยเช่นกัน