เนินพญางู Serpent Mound เนินที่ตกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

เนินพญางู Serpent Mound ถือได้ว่าเป็นเมืองโบราณที่มีความงดงามเป็นอย่างมาก ที่มีลักษณะรูปร่างอย่างกับงูกำลังที่จำทำการขดตัวอยู่ในแนวยาว จะเห็นได้ว่ามีลวดลายได้ชัดเจนกันเลยเชียว ที่มีการตั้งอยู่ใกล้ ๆ เข้ากับทางฝังศพของชาติพันธุ์โบราณ Adena ที่อยู่ในช่วงคริสต์ศักราช มีจุดประสงค์ที่จะนำไปใช้กับพิธีกรรมที่มีความหมายบางอย่าง เพราะพื้นที่นี้ เป็นพื้นที่อยู่มาเป็นพัน ๆ ปีกันเลย เนินพญางู Serpent Mound ซึ่งได้มีการถูกขุดเจอในตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19

 
เนินพญางู Serpent Mound
โดยนักโบราณคดีของทางมหาลัยฮาวิร์ด ได้มีการคาดการณ์ว่าผู้ที่ได้สร้างประติมากรรมเนินพญางู Serpent Moundนี้ เป็นชาติโบราณ Addena ที่มีวัฒนธรรมภายในความเจริญรุ่งเรื่องมาเป็น 800 ปี กันแล้ว พร้อมทั้งเนินดินนี้ มีการถูกสร้างขึ้นในช่วง 300 ปี ซึ่งคาดได้ว่าเนินดินที่สร้างขึ้นมานั้นเป็นป้อมปราการ ชาว dena ที่ได้มีความสะดุดตาในการร้างเนินดินนี้ขึ้นมา นอกจากนี้แล้วยังมีสมมติฐานในรูปร่างที่มีความคล้ายเหมือนกับงู บางคนคิดว่ามีโครงสร้าง เพื่อที่จะเป็นการบูชาพระอาทิตย์ แต่บางท่านก็คิดว่ามีรูปร่างเหมือนกับงู ที่เป็นรูปทรงแบบพื้นฐานทางด้านศิลปะในสมัยก่อนกันเลย บางคนก็อาจจะคิดว่า  ร้างเพื่อเป็นการบูชาเทพเจ้างูที่ได้เป็นเจ้าของโลกใต้ดิน เป็นเหตุให้นักท่องเที่ยวแต่ละคนต้องการจะเดินทางไปดูกับเนื้อที่แห่งนี้กันเลย
 
เพราะเช่นนั้น เนินพญางู Serpent Mound จึงถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งกันเลย เมื่อนักท่องเที่ยวแต่ละคนทราบข่าวก็อยากจะเดินทางมารับชมว่า เนินงูนั้น มีลักษณะเป็นอย่างไรบ้าง จนทำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตก็ว่าได้  และนี่ก็ถือว่าเป็นไม่ควรจะพลาดกับสถานที่ท่องเที่ยวแปลก ๆ