เที่ยวที่กาญจนบุรีอย่าง ปราสาทเมืองสิงห์

สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรีอย่าง ปราสาทเมืองสิงห์ หรืออุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ มีพื้นที่รวม ๆ ประมาณแปดร้อยกว่าไร่ ทำให้พื้นที่แห่งนี้เป็นผังเมืองรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ตามแผนเมืองทางด้านตำนาน กำแพงเมืองทั้งหมดยังคงทำด้วยศิลาแลงขนาดกว้างประมาณ แปดร้อยแปดสิบเมตรร่วมกัน โดยสถานที่เที่ยวอย่าง ปราสาทเมืองสิงห์ หรืออุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ได้รับอำนาจทางด้านศาสนา และวัฒนธรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งประเพณีจากประเทศเขมร ทำให้ตัวปราสาทโอบล้อมไปด้วยกำแพงศิลาแลงดังกล่าว พร้อมกับสำหรับคูน้ำ พร้อมทั้งแนวคันดินนั้น มีรูปแบบสถาปัตย์และประติมากรรมสร้างตามลักษณะแบบขอม ซึ่งตรงกับสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ด ของประเทศกัมพูชาโดยตรง ซึ่งฝีไม้ลายมือประติมากรรมส่วนมาก มีลักษณะช่างท้องถิ่นผสมอยู่ เป็นเหตุให้นักท่องเที่ยวสามารถค้นพบปฏิมากรรมในโบราณได้เป็นอย่างดีเลยเชียว
 
กาญจนบุรี
เพราะปราสาทเมืองสิงห์ หรือว่าอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวกาญจนบุรีที่มีความสำคัญเป็นอย่างสูง ซึ่งปราสาทเมืองสิงห์ หรืออุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ อยู่ห่างไกลจากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเก่า โดยทั่วไปประมาณเจ็ดกิโลเมตรเพียงแค่นั้น ซึ่งผู้เดินทางสามารถทัศนาจรสถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรีไปยังปราสาทเมืองสิงห์ หรือว่าอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ได้อย่างง่ายๆ และไม่มีทางหลงอย่างแน่แท้ เพราะว่าเส้นทางนี้ถือว่าเป็นเส้นทางสายหลัก ที่มีป้ายชี้ทางอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งแนว สำหรับสถานที่เที่ยวกาญจนบุรีอย่าง ปราสาทเมืองสิงห์ หรือว่าอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์นั้น ถือได้ว่าเป็นสถานที่เก่าแก่ ที่มีโบราณสถานเป็นปริมาณมาก ก่อเกิดทางด้านศิลปะการก่อสร้างในสมัยลพบุรีตอนปลาย เป็นเหตุให้สถานที่แห่งนี้ถูกชมเชยให้เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญต่อชาวกาญจนบุรีทุกท่าน