เที่ยวญี่ปุ่นที่ หมู่บ้านตำนานชิราคาวาโกะ

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ นับได้ว่าเป็นหมู่บ้านท่ามกลางช่องเขาของประเทศญี่ปุ่น ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกิฟุ และได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกแห่งที่ 6 ของญี่ปุ่นโดยตรง เพราะเนื่องจากหมู่บ้านชิราคาวาโกะ คือหมู่บ้านที่มีเอกลักษณ์ ตลอดจนมีลักษณะที่โดดเด่นกว่าใคร ๆ ด้วยหลังคาที่มุงด้วยฟางข้าวตามแบบอย่างวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนญี่ปุ่นโดยตรง ทำให้สถานที่แห่งนี้อบอุ่นไปด้วยการดำรงชีวิตด้วยวิถีแบบชาวบ้านในสมัยดั้งเดิมนั่นเอง พร้อมทั้งนี่ก็คืออีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวจำนวนมาก ต่างพากันเดินทางเข้ามาเพื่อเที่ยวญี่ปุ่นที่ หมู่บ้านประวัติศาสตร์ชิราคาวาโกะนั่นเอง
 
ซึ่งผู้เดินทางท่านใดที่ได้สัญจรเที่ยวญี่ปุ่นที่ หมู่บ้านประวัติศาสตร์ชิราคาวาโกะ แน่นอนอยู่แล้วว่าพวกเขาย่อมจะได้พบกับวิธีการสร้างบ้านแดบบดั้งเดิม หรือการสร้างบ้านแบบ กัตโชทสึคุริ ซึ่งนับได้ว่าเป็นบ้านชาวไร่ชาวนาโบราณ ที่มีอายุมากกว่า 250 ปี ร่วมกัน ซึ่งคำว่า กัสโซ มีความหมายว่า พนมมือ และด้วยเหตุผลนี้จึงเป็นการบ่งบอกถึงลักษณะของรูปแบบบ้าน ที่มีหลังคามุงด้วยฟาข้าวที่สูงชันถึง 60 องศาด้วยกัน เปรียบเสมือนกับเป็นสองมือที่ประนมเข้าหากัน มุงแบบลาดลงคล้ายหน้าจั่ว เพื่อให้บ้านมีความคงทนต่อหิมะ ตลอดกระทั่งลมหนาวภายในฤดูหนาวที่มาเยือน ส่วนตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร กว้าง 10 เมตร ถูกสร้างขึ้นโดยไม่ใช่ตะปูแต่อย่างใด
 
เที่ยวญี่ปุ่น
การท่องเที่ยวญี่ปุ่น ใน ที่แห่งนี้จึงเป็นเหตุให้นักท่องเที่ยวได้พบเห็นกับการใช้ชีวิตตามแบบฉบับคนญี่ปุ่นในรูปแบบดั้งเดิมอย่างถ่องแท้

เที่ยวญี่ปุ่น