เช็คดวงในรูปแบบรายสัปดาห์ เพื่อให้รับรู้ผลแบบโดยรวม

ในส่วนของการเช็คดวงรายอาทิตย์ ถึงแม้ว่าจะเป็นการเช็คดวงเพื่อชี้ให้เห็นสถานการณ์ใน 7 วันของแต่ละอาทิตย์ พร้อมกับเป็นการอัพเดตดวงชะตาแบบล่าสุดของบุคคลที่ทำการดูดวงในคราวนั้น ความถูกต้องที่จะมีขึ้นย่อมเป็นไปภายในลักษณะโดยรวม เนื่องจากเป็นการแสดงถึงการดำเนินชีวิตในทุก ๆ รูปแบบ ผ่านระยะเวลาที่ครอบคลุมถึง 7 วันด้วยกัน เพราะฉะนั้นแล้ว ประสิทธิภาพเช็คดวงทางด้านความแม่นยำคงมีน้อย แต่ครอบคลุม และไม่ใช่ว่าจะไม่มีความเที่ยงตรงแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าใครที่ทำการเช็คดวงหรือดูดวงในทุก ๆ รูปแบบ จำเป็นต้องอาศัยวิจารณญาณเป็นอย่างมาก เพราะความเชื่อพร้อมกับความศรัทธาไม่ได้เกิดขึ้นง่าย ๆ ในแต่ละบุคคลอย่างแน่นอน
 
ดูดวง
เมื่อประชาชนที่ชื่นชอบพร้อมทั้งรักไปกับการเช็คดวงหรือดูดวง พยายามที่จะค้นหาแหล่งในการเช็คดวงหรือว่าดูดวงในแต่ละรูปแบบ ที่อาจจะสร้างความถูกต้องให้กับตัวเองได้อย่างมากที่สุด ยิ่งกว่านั้นช่องทางนั้น ๆ จะต้องสามารถอัพเดตพร้อมทั้งดูดวงได้ในเหตุการณ์ล่าสุดเช่นกัน ซึ่งยกเว้นการเช็คดวงแบบรายวันจะได้รับความชื่นชอบแล้ว ก็ยังคงมีการเช็คดวงรายสัปดาห์ การเช็คดวงแบบรายเดือน ที่จะสามารถทำให้ผู้ดูดวงรู้สึกดีและมั่นใจทุกครั้งไปกับการดูดวงในครั้งนั้น ๆ และเมื่อผู้คนส่วนใหญ่ได้ค้นพบแล้วว่า ตัวเองชื่นชอบที่จะดูดวงแบบไหน ช่องทางไหน และวิธีการไหน ก็จะทำการเช็คดวงพร้อมทั้งดูดวงในรูปแบบนั้นอยู่เรื่อย ๆ ไป เพราะว่าอย่างน้อยประสบการณ์ในการเช็คดวงของเขาครั้งแรก เมื่อมีความเที่ยงตรงก็จะทำให้เกิดการดูดวงในครั้งต่อ ๆ ไปอย่างแน่นอน