เชียงใหม่มีความเด่นในทุก ๆ อาณาบริเวณ

ความเป็นธรรมชาติอันงดงามของเชียงใหม่ ที่สามารถกลายเป็นจุดเด่นและก่อให้เกิดความสวยงามจนได้รับการยอมรับ อีกทั้งเชียงใหม่ยังคงมีศิลปวัฒนธรรมที่แตกต่าง โดยเฉพาะทางด้านประเพณีของทางเชียงใหม่ที่ยังคงเป็นเอกลักษณ์มาจวบจนถึงปัจจุบัน เมื่อนักเดินทางได้พบเห็นหรือได้เชยชมก็มักจะเกิดความประทับใจเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ทางเชียงใหม่สามารถสร้างสรรค์ให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างพร้อมพรั่ง สำหรับในส่วนนี้โดยเฉพาะทางด้านประเพณีและประเพณีนิยมที่แตกต่าง กลายเป็นบางสิ่งที่สามารถดึงดูดนักเดินทางทั้งไทยและต่างประเทศนับล้านคน เข้ามาท่องเที่ยวในเชียงใหม่เป็นปริมาณมากในแต่ละปี ทำให้สถานที่เที่ยวภายในเชียงใหม่แต่ละที่ กลับมีนักเดินทางให้ความสนใจ และยอมเดินทางไกลมายังจังหวัดเชียงใหม่ทุก ๆ ปี เพื่อที่จะได้ชมเชยกับบรรยากาศดี ๆ สถานที่เที่ยวดี ๆ ที่เชียงใหม่มีไม่เหมือนกับผู้ใด

 

เชียงใหม่เนื่องจาก เชียงใหม่ ถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีนักเดินทางทั้งไทยและต่างแดนต่างก็ให้การวางใจ และทำการท่องเที่ยวเดินทางภายในจังหวัดเชียงใหม่กันเป็นจำนวนมาก อย่างน้อยเชียงใหม่ก็งดงามไปด้วยสถานที่หลายแห่ง  ที่มีจุดสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ โดยที่เชียงใหม่เปรียบเสมือนเป็นดินแดนล้านนาเมื่อ 600 กว่าปีก่อน แต่จังหวัดเชียงใหม่ก็ยังคงเป็นฐานะเมืองเมืองประเทศราชตามประวัติศาสตร์ จนกระทั่งในสมัยปัจจุบัน เชียงใหม่นับเป็นจุดศูนย์กลางของจังหวัดทางด้านภาคเหนือ ก่อให้เกิดความสลักสำคัญทั้งทางด้านเหตุการณ์ในอดีตและในปัจจุบันล่าสุด แต่ในปัจจุบันนี้ เชียงใหม่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจระดับประเทศ และมีผู้คนโดยมากชื่นชอบที่จะเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่อยู่สม่ำเสมอ เพราะสถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัดเชียงใหม่ มีหลายสถานที่ด้วยกันที่ทำให้นักเดินทางเกิดความประทับใจได้ไม่รู้ลืม

 

ที่มา : http://travel.thaiza.com/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99/282519/