เกาะเกร็ด สถานที่เที่ยวที่ขึ้นชื่อภายในจังหวัดนนทบุรี

ถ้าหากจะให้กล่าวถึงสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนนทบุรี หลากหลายคนอาจนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวอย่าง เกาะเกร็ด แน่นอน เพราะว่า เกาะเกร็ด นับได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่แตกต่างไปจากสถานที่อื่น ๆ เพราะว่าสถานที่แห่งนี้ประกอบไปด้วยแหล่งชุมชนคนมอญที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องราวของเครื่องปั้นดินเผา ตลอดจนกระทั่งประเพณีมากมาย แบบพื้นบ้านดั้งเดิม

 

ยิ่งกว่านั้น เกาะเกร็ด ยังคงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ ภายในทุก ๆ อิริยาบถและการนำเสนอวิถีชีวิต เป็นเหตุให้สถานที่แห่งนี้มีประเพณีพร้อมกับวัฒนธรรมที่มีมนต์เสน่ห์แบบดั้งเดิม พร้อมกับถึงแม้ว่าเกาะเกร็ด จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเล็ก ๆ ในรูปแบบชุมชนพร้อมกับหมู่บ้าน แต่ความเจริญเติบโตตลอดจนกระทั่งตกเป็นที่รู้จักของคนไทยและชาวตะวันตก ส่งผลทำให้สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ มีความเจริญเติบโตยิ่งขึ้นไป ซึ่งโดยปกติแล้วหากได้ท่องเที่ยวภายในวันเสาร์และอาทิตย์ ตลอดจนกระทั่งวันหยุดนักขัตฤกษ์ สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้จะมากไปด้วยผู้เดินทางทั้งชาวไทยและคนต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านค้า ก็มักประกอบไปด้วยผู้คนอย่างมหาศาล ทำให้พื้นที่แห่งนี้มีความสนุกสนานและผู้คนเดินทางกันคึกคักมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้น ผู้คนจำนวนมากที่เดินทางมาที่เกาะเกร็ด มักมาในคราบของผู้เดินทางและนักช็อปปิ้ง เพื่อซื้อของพร้อมกับหาของกินที่แสนจะอร่อยล้ำเลิศ หรือไม่ก็เป็นผู้เดินทางที่ต้องการเที่ยวชมรอบเกาะ ด้วยการนั่งเรือท่องสายน้ำในบริเวณรอบเกาะนั่นเอง

 

ความสนุกจำเริญใจจึงเกิดขึ้นมากมายที่เกาะเกร็ด ความโด่งดังจึงทำให้เกาะเกร็ดกลับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสดใจ และเป็นสถานที่ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนนทบุรีไปภายในที่สุด