เกาะพีพี เกาะที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในเมืองไทย

สำหรับเกาะที่สวยที่สุดในไทยก็คงจะต้องมอบให้ เกาะพีพี เป็นหลัก เพราะเกาะพีพีแทบจะเป็นเกาะอันดับหนึ่งมาโดยตลอด ที่นักเดินทางส่วนใหญ่ไม่พลาดกับการขนานนามให้กับเกาะพีพีในแบบนี้ เพราะเกาะพีพีตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ประกอบไปด้วยความสวยงามทางด้านธรรมชาติเป็นหลัก จนทำให้เกาะพีพีติดอันดับที่หนึ่งมาโดยตลอด พร้อมกับมิใช่แค่เพียงเป็นเกาะที่มีความงดงามที่สุดของไทย แต่เกาะพีพียังคงติดอันดับหนึ่งจากสิบของเกาะที่มีความสวยที่สุดในโลกอีกด้วย จนในภายหลัง เกาะพีพี ได้รับสมญานามว่าเป็น มรกตแห่งอันดามัน ซึ่งมีน้ำทะเลที่มีสีมรกตเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงความงดงามอันล้ำค่าเกิดคำสาธยายเลยทีเดียว

 
เกาะพีพี
และเพื่อเกาะต่าง ๆ ภายในเมืองไทยหลากหลายเกาะ ซึ่งประกอบไปด้วยความงดงามทางธรรมชาติเป็นจุดหลัก อีกทั้งยังคงเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมต่อการพักผ่อนเป็นอย่างมาก ทำให้นักเดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ต่างก็ไม่พลาดกับการเดินทางไปยังเกาะต่างๆ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ พร้อมกับเป็นเกาะที่ได้รับการชมเชย ว่าเป็นเกาะที่สวยที่สุดในไทย ซึ่งประกอบไปด้วย เกาะพีพี , เกาะเต่า, เกาะช้าง , เกาะภูเก็ต เป็นอาทิ ซึ่งจากที่ได้กล่าวมานี้ ค่อนข้างเป็นเกาะที่มีชื่อเสียงดังภายในประเทศไทย และได้รับความชอบจากนักท่องเที่ยวส่วนมากเป็นอย่างมากเลยเชียว

เกาะพีพี