อาหารไหว้เจ้า ตรุษจีน อาหารที่ทุกท่านควรรู้และใส่ใจ

สำหรับในวันเทศกาลที่มีความสำคัญภายในวันตรุษจนนี้ ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่ไม่ว่าคนไทยและชาวจีนจะให้ความสำคัญทุก ๆ ปี ทำให้คนไทยที่ไม่เคยกราบไหว้วันตรุษจีน ต้องหันมาทำความเข้าใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากบางท่านอาจจะไม่รู้อาหารไหว้เจ้าตรุษจีนกันเลย จึงต้องหันมาให้ความสำคัญเกี่ยวกับอาหารกันมากยิ่งขึ้น
 
ซึ่งอาหารไหว้เจ้าตรุษจีนนั้น จะเป็นอาหารที่ได้ถูกจัดมาไว้ภายในช่วงเทศกาลวันตรุษจีนกันอยู่แล้ว ดังนั้นอาหารประเภทต่างที่ควรที่จะต้องทำจนต้องเป็นไปตามประเพณี จะมีการจัดเตรียมไว้ให้กับญาติพี่น้อง รวมถึงคงจะเป็นคนรู้จักที่ได้เสียไปแล้วนั่นเอง ซึ่งภายในวันตรุษจีนของครอบครัวชาวจีนมักจะหันมารับประทานผักกันมากยิ่งขึ้น ถึงแม้ผักนั้นจะมีเพียงแค่ราก หรือที่มีลักษณะเหมือนใย เพราะชาวจีนเชื่อว่าการรับประทานผักนั้นจะมีเป็นสิริมงคลต่อตัวเองมากที่สุด ซึ่งอาหารไหว้เจ้าวันตรุษจีนนี้ จะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปอย่างสิ้นเชิง ดังนั้นมาดูกันเลยค่ะ
 
– เส้นหมี่ ถือว่าเป็นอาหารที่ทุกท่านจะต้องเอามากราบไหว้เช่นกัน เพราะเส้นหมี่ถือว่าเป็นอาหารที่อาจจะยืดอายุได้เป็นอย่างดี จึงเป็นเหตุให้เทศกาลวันตรุษจีนจะต้องมีอย่างแน่แท้
– ไก่ จะมีความสำคัญว่า ให้ความเจริญรุ่งเรืองภายในหน้าที่การงาน แต่จะต้องเป็นไก่ทั้งตัว ที่แสดงว่ามีความบริบูรณ์
– เม็ดเกาลัด จะมีความสำคัญในเรื่องเงิน จึงจำเป็นจะต้องมีในเทศกาลวันสำคัญอย่างวันตรุษจีน
 
เพราะเช่นนั้นอาหารไหว้เจ้า ตรุษจีน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรจะรู้ความหมายและทำความเข้าใจให้เป็นอย่างมาก เพราะมิเช่นนั้นเทศกาลที่สำคัญอย่างวันตรุษจีนนี้ ก็ไม่มีความหมาย เพราะของที่นำมากราบไหว้นั้น จะต้องเป็นของที่เป็นมงคลนั่นเอง