อังเปา วันตรุษจีน อั่งเปาแดงที่ใครต่อใคร ก็ต้องการ

เมื่อถึงช่วงเทศกาลตรุษจีนครั้งใด สิ่งที่ทุกคนพึงกระทำ นั่นก็คือ หากเป็นคนจีน ย่อมต้องทำตามประเพณี และถ้าหากเป็นชาวพุทธ ค่อนข้างทำบุญตักบาตร ซึ่งถือว่าเป็นการให้ความสำคัญ กับเทศกาลตรุษจีนในรูปแบบของไทยเหมือนกัน และเมื่อมีการไหว้บรรพบุรุษตามขนมธรรมเนียม อีกหนึ่งสิ่งที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของวันตรุษจีน และทุกคนต่างก็อยากจะได้จากผู้ใหญ่ นั่นก็เป็น อังเปา วันตรุษจีน นั่นเอง
 
สำหรับ อังเปา วันตรุษจีน ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของวันตรุษจีน ซึ่งทุกคนพอจะทราบกันดีอยู่แล้วว่า ในวันตรุษจีนของทุกปี จะต้องมี อั่งเปาซองสีแดง ซึ่งถือว่าเป็นขนมธรรมเนียมจีน โดยที่ผู้ใหญ่ที่ผ่านการแต่งงานมาแล้ว ยิ่งกว่านั้นยังคงมีอาชีพ มีงานทำ จนกระทั่งมีรายได้แล้ว จำเป็นจะต้องมอบอังเปา วันตรุษจีน ซองสีแดง ซึ่งภายในซองจะบรรจุทรัพย์สินจำนวนหนึ่งเอาไว้ภายใน จะจำนวนเท่าไหร่ก็ได้ ตามกำลังและด้วยความเต็มใจจากผู้ให้  ซึ่งอั่งเปาซองสีแดงเหล่านี้ จะถูกมอบให้กับเด็กๆ ที่มีอายุต่ำกว่าผู้ให้เสมอ หรือแม้กระทั่งเด็ก ๆ ที่ยังไม่ได้ทำงาน พร้อมกับมีการกล่าวคำสวัสดีปีใหม่ ไปพร้อม ๆ กับซองอังเปา
 
ด้วยลักษณะของซองอังเปา วันตรุษจีน ที่เป็นสีแดงเนื่องจากเป็นสัญลักษณ์แห่งความ โชคดี และสำหรังเงินในซองอังเปาโดยมาก ค่อนข้างมีการกะเกณฑ์จำนวนให้เป็นเลขนำโชคของจีน นั่นก็คือเลข 8 เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับผู้ให้และผู้รับอั่งเปาโดยตรง