หุบเขาหิน Kuthiny Baty ที่ท่องเที่ยวภายในประเทศรัสเซีย

หุบเขาหิน Kuthiny Baty เป็นหุบเขาที่เวลานี้กลายเป็นที่มีความชื่นชอบเป็นอย่างมาก ซึ่งอยู่ทางตอนใต้สุดของทางด้านแหลมคัมชัตคา ที่อยู่ในเขตรักษาพันธุ์ป่าของทางรัสเซีย และยังมีป่าใหม่ที่มีเหตุการณ์ที่มีความสำคัญทางด้านธรรมชาติในอดีต และยังคงอยู่เป็นที่ร่องรอยให้ได้เห็นนั่นเอง ทำให้หุบเขาแห่งนี้ เป็นแหล่งธรรมชาติที่มีความงดงาม และมีอายุมาถึง 8,000 ปีกันมาแล้ว เพราะการวางระเบิดในภูเขาไฟในครั้งนั้น

 

ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่มีความยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่มีขนาดใหญ่และมีความกระทบกระเทือนกับคาบสมุทร มีการวางระเบิดของภูเขาไฟได้มีการพุ่งวัสดุจากทางภูเขาไฟออกมากันอย่างมากมาย มีทั้ง เขม่า ลาวา ที่มีกระจัดกระจายออกมาอยู่รอบ ๆ ทำให้มีการก่อตัวกันหนาขึ้น และเกิดการฝนตก เป็นเหตุให้เถ้าได้มีการก่อการจับตัวตกเป็นวัสดุที่แข็ง และมีการคาดกันว่า การวางระเบิดของทางภูเขาไฟ ซึ่งตอนนั้นมีความรุนแรงมากที่สุดในโลก เพราะหุบเขาหินนี้ จะอยู่ใกล้กับแม่น้ำโอเซอร์นายา ในการวางระเบิดที่จะเป็นเหตุให้เกิดลาวา และมีเถ้าภูเขาไฟทำให้มีการเกิดสิ่งมหัศจรรย์ ที่มีการ่องรอยผ่าแยกในกลางภูเขาหิน ที่อย่างกับสายฟ้าฟาดลงไปนั้นเอง

 

เพราะฉะนั้น หุบเขาหิน Kuthiny Baty จึงตกเป็นหุบเขาที่น่าสนใจเป็นอย่างมากมาย ทำให้สามารถติดตามข่าวสาร หรือประวัติต่าง ๆ กันนั่นเอง เป็นเหตุให้หุบเขาแห่งนี้ ที่เป็นหุบเขาที่ดูว่ามีความงดงาม แต่ก็เต็มไปด้วยเขม่า ต่าง ๆมากมายเหมือนกัน และนี่ก็ถือว่าเป็นช่องเขาที่มีมานานแล้ว