หมู่บ้านโปรตุเกส ที่ท่องเที่ยวของเมืองไทยด้านในสถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา

ภายในสถานที่ท่องเที่ยวอยุธยาที่น่าสนใจนั้น นอกเหนือจากจะมีหมู่บ้านญี่ปุ่น ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับวัดพนัญเชิงแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยายังคงมีหมู่บ้านโปรตุเกส ที่ถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญอย่างมากเช่นกัน โดยที่หมู่บ้านโปรตุเกสตั้งอยุ่ที่ตำบลสำเภาล่ม แถบริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกทางใต้ของตัวเมือง ซึ่งเหตุที่เกิดหมู่บ้านโปรตุเกสนั้น เป็นเพราะชาวโปรตุเกสที่ถือได้ว่าเป็นชาวยุโรปชาติแรก ที่เข้ามาติดต่อค้าขายกับกรุงศรีอยุธยาในครั้งเก่าก่อน โดยมีอัลฟองโซ เอ อัลบู เคอร์ก ซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการของโปรตุเกส ได้ทำการส่งนายดูอาร์เต้ เฟอร์นันเดส เข้ามาเป็นทูตาเจริญสัมพันธไมตรีกับสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 แห่งกรุงศรีอยุธยาในไทย

สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา

และตั้งแต่นั้นมาจึงทำให้ชาวโปรตุเกสโดยมาก เข้ามาพำนักพักพิงและตั้งหลักปักฐาน พร้อมทั้งทำการค้าและเป็นทหารอาสาในกองทัพกรุงศรีอยุธยา และมีการสร้างพระอุโบสถขึ้นเพื่อเผยแพร่ศาสนาและเป็นศูนย์กลางของชุมชนอีกด้วย ทำให้ในปัจจุบันบริเวณนี้ยังคงมีรอย โดยเฉพาะสิ่งก่อสร้างที่ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอย่าง โบราณสถานซานเปโตรหรือโบสถ์ในคณะ โดมินิกัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่มีจุดสำคัญ เนื่องจากมีไว้สำหรับประกอบพิธีบูชาของศาสนา นับได้ว่าเป็นโบสถ์แห่งแรกที่ถูกสร้างขึ้นในแผ่นดินไทยเลยก็ว่าได้ ทำให้มีการขุดพบโบราณวัตถุที่สำคัญอย่างมากมาย โดยเฉพาะโครงมนุษย์ และเครื่องประกอบพิธีทางศาสนา อีกทั้งยังคงมีภาชนะดินเผา เหรียญกษาปณ์ กล่องยาสูบอีกด้วย และนี่ก็คืออีกหนึ่งสถานที่เที่ยวอยุธยา ที่มีความสำคัญของไทยที่คนไทยจะต้องให้ความสำคัญอย่างแท้จริง

สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา