หมีโคอาล่า หมีที่ได้รับการตอบกลับที่ดีจากนักท่องเที่ยว

หมีโคอาล่า เป็นสัตว์ที่มีการเลี้ยงลูกด้วยนม จะมีกระเป้าหน้าท้อง ซึ่งเพศเมียจะมีกระเป๋าหน้าท้อง เหมาะกับใส่ลูกอ่อนเป็นที่อยู่อาศัย  จากการที่หมีโคอาล่ามีลักษณะรูปร่าง หน้าตาคล้ายกับสัตว์ประเภทตระกูลหมี ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่นิยมว่า หมีโคอาล่า หรือว่าเรียกว่าหมีต้นไม้ บางคนอาจมีความชื่นชอบหมีโคอาล่า เนื่องจากมีลักษณะที่ไม่ดุ สามารถรับชมกันได้

 

เพราะว่าประวัติขงอ หมีโคอาล่า ซึ่งได้มีการเผยแพร่ในซิตนีย์กาเซ็ตต์ ซึ่งเป็นนักธรรมชาติของชาวฝรั่งเศส ที่ได้มีการเรียนรู้ จึงได้มีกลายตั้งชื่อในทางวิทยาศาสตร์ว่า Phascolarctos จะมาจากภาษากรีก โดยที่จะมีพยางค์เพียงแค่สองคำ คือ กระเป๋าหน้าท้องที่มีลักษณะเหมือนจิ้งโจท ซึ่ง จะอยู่บริเวณทางทิศเหนือ ตัวผู้จะมีน้ำหนักอยู่ที่ 14.3 ปอนต์ หรือว่าที่เรียกว่า 6.5 กก. แต่น้ำหนักของเพศเมียจะอยู่ที่11.2 ปอนด์ หรือว่าเรียกว่า 5.1 กก. โดยปกติโคอาล่า จะมีน้ำหนักตัวแรกเกิดอยู่ที่ 0.5 กิโลกรัมเพียงเท่านั้น ดังนั้น ผู้ที่พบเห็นต่างก็ชื่นชอบพร้อมทั้งประทับใจเป็นอย่างมากมาย แต่ถ้าในเมืองไทยมักไม่ค่อยมีให้เห็นกันมากนัก เนื่องจากเป็นหมีที่อยู่ต่างประเทศ จึงทำให้ชาวไทยต้องการจะเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อเป็นการรับชมหมีโคอาล่า ที่มีความสวยงาม และเป็นสิ่งที่เด็ก ๆ ให้การตอบกลับที่ดีเช่นเดียวกัน

 

เพราะฉะนั้นหมีโคอาล่า จึงกลายเป็นสัตว์ ที่มีผู้สนใจมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงอยากให้มีการรักษากันไว้ โดยการเพาะพันธ์มากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อที่จะให้มีหมีโคอาล่าเกิดขึ้นเป็นปริมาณมาก ๆ นั่นเอง