สัญจรไปสู่น้ำพุร้อนหินดาด สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรีในเขตทองผาภูมิ

น้ำพุร้อนหินดาด หรือ น้ำพุร้อนกุยมั่ง ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวกาญจบุรีที่ลือชื่อ เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่แตกต่างไปจากพื้นที่อื่น ๆ เพราะประกอบไปด้วยน้ำพุร้อนหรือบ่อน้ำร้อนจากธรรมชาติอยู่มากมาย ซึ่งสร้างอุณหภูมิที่ดีต่อเนื้อตัว อย่างน่าประทับใจ ประชาชนแห่งกาญจนบุรีโดยมาก มักค้นพบสรรพคุณของน้ำพุร้อนหินดาด ว่าเป็นการเยียวยารักษาโรคภัยไข้เจ็บหลากหลายอย่าง ทำให้นักท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ที่ได้เดินทางมาสู่สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรีที่ขึ้นชื่ออย่าง น้ำพุร้อนหินดาด หรือ น้ำพุร้อนกุยมั่ง สามารถลงอาบน้ำในบ่อน้ำพุได้อย่างสุขสำราญ แถมบริเวณใกล้เคียงยังคงมีลำธารน้ำเย็นไหลอยู่ด้านล่างอีกด้วย
 
สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี
สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรีอย่าง น้ำพุร้อนหินดาด หรือ น้ำพุร้อนกุยมั่ง เป็นทำเลที่ตั้งที่ถูกค้นพบโดยกองทหารญี่ปุ่นในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง และนอกจากจะค้นพบแล้ว ยังคงมีการสร้างเสริมเป็นบ่อซีเมนต์ขึ้นถึงสองสระด้วยกัน เพราะมีความเชื่อว่า น้ำแร่จากบ่อน้ำแร่แห่งนี้จะสามารถสร้างคุณค่าทางด้านการรักษาโรคเป็นอย่างมาก ทหารญี่ปุ่นจึงให้ความสลักสำคัญและช่วยกันสร้างบ่อน้ำพุให้เป็นบ่อซีเมนต์ขึ้นเพิ่มขึ้น ก่อกำเนิดเป็นบ่อน้ำพุร้อนหินดาดอย่างหลากหลาย ด้วยประเภทเป็นพุน้ำร้อนหินดาด ซึ่งเป็นบ่อน้ำร้อนจากธรรมชาติริมลำน้ำ มีอุณหภูมิโดยรวมราวสี่สิบห้าถึงห้าสิบห้าองศาเซลเซียส และนี่ก็คืออีกหนึ่งสถานที่เที่ยวกาญจนบุรีที่น่าสนใจ ทำให้นักเดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเกิดความสนใจ และต่างก็เดินทางมายังสถานที่เที่ยวที่มีความสำคัญ ของชาวจังหวัดกาญจนบุรีแห่งนี้นี่เอง

สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี