สนามบินยอดนิยม ที่มีนักท่องเที่ยวมีการต่อเครื่องด้วยตัวเองมากที่่สุด

สนามบินยอดนิยม ที่มีนักเดินทางแต่ละคนใช้บริการกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งสกายสแนเนอร์ เป็นผู้นำทางด้านเสริรชเอ็นจิ้น หรือว่าด้านการบริการค้นหาตั๋วเครื่องบิน โรงแรมที่พัก หรือรถให้เช่าออนไลน์ ได้มีเผยว่า สนามบินดับลิน ในสิงคโปร์ ซึ่งเป็นสนามบินที่มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจนิยมใช้บริการเป็นจำนวนมาก โดยผู้โดยสารที่ได้ทำการเลือกเครื่องได้ด้วยตัวเองนั้น  จะหมายถึงผู้โดยสารที่ได้มีการวางแผนเส้นทางในการบินด้วยตัวเอง ด้วยตั๋วเครื่องบิน แบบ 2 ใบ เพื่อความประหยัดในค่าใช้จ่าย หรือว่าอาจจะแวะลงไปที่สนามบิน เพื่อจะเป็นการท่องเที่ยว

 
ถือได้ว่า สนามบินยอดนิยม ในปัจจุบันนี้ ถือได้ว่าเป็นนักเดินทางชาวไทยพร้อมกับชาวต่างชาติ ต่างก็ใช้บริการการกันเป็นจำนวนมาก แต่เพราะสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมืองมีการติด 2 ใน 5 อันดับที่สนามบินในภูมิภาคของเอเชียที่ได้มีผู้โดยสารมีการเลือกเครื่องบินได้ด้วยตนเองมากที่สุด โดยที่สนามบินสุวรรณภูมิอยู่ภายในอันดับที่ 2 พร้อมกับสนามบินของดอนเมืองอยู่ในอันดับที่ 4 ที่มีนักเดินทางใช้บริการ ถือว่าเป็นเป็นสนามบินที่ให้บริการแก่ผู้เดินทางได้ดีเช่นกัน สนามบินยอดนิยม ทำให้นักเดินทางชาวไทยพร้อมทั้งชาวต่างชาติ อาจจะมาเลือกใช้บริการกันอย่างหนาแน่น โดยที่จะมีการบริการที่ดีต่อผู้เดินทางทุกคน ทำให้เกิดความประทับใจ ในการเลือกใช้บริการ เพราะฉะนั้นสนามบินที่ได้รับความชอบมากที่สุดภายในการต่อเครื่องบินด้วยตัวเอง คือ ยุโรป อเมริกา เอเชีย ซึ่งถือว่าเป็นภูมิภาคที่มีความหมายอย่างมาก
 
สนามบิน
ดังนั้นสนามบินยอดนิยม จึงกลับเป็นจุดเด่นอย่างมาก ทำให้มีผู้เลือกใช้บริการกันอย่างง่าย ๆ  พร้อมทั้งมีผู้คนสนใจกันเป็นจำนวนมากเหมือนกัน