สถานที่เที่ยวหุบเขาแห้งแล้งแม็คเมอร์โด พร้อมกับแหล่งท่องเที่ยวที่น่าดึงดูด

หุบเขาแห้งแล้งแม็คเมอร์โด เป็นหุบเขาที่เป็นทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลก พร้อมกับเป็นหุบเขาที่แห้งแล้ง ถือว่าเป็นหุบเขาที่มีภูมิประเทศแบบแปลกตาที่ในโลก ถึงแม้จะมีการตั้งอยู่ในทวีปที่ได้มีน้ำแข็งปกคลุมหุบเขาในแห่งนี้ แต่ไม่มีน้ำแข็งปกคลุมมานานหลากหลายพันปีกันเลย  เพราะว่าลมมีการพัดลงมาภายในลักษณะตามความชันของภูเขาที่มีความเร็ว 320 กิโล ต่อชั่วโมง ทำให้มีน้ำแข็งมีความชื้น และถูกพัดระเหยไปจนหมด

 
หุบเขาแห้งแล้งแม็คเมอร์โด
ถือได้ว่าหุบเขาแห้งแล้งแม็คเมอร์โด  กลับกลายเป็นหุบเขาที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งหุบเขาแห่งนี้จะมีการตั้งของลำธารน้ำแข็งไทเลอร์ทีมีชื่อแตกต่างกันจากธารน้ำแข็งอื่น ๆ เพราะมันไหลออกมาเป็นสีแดง เนื่องจาก บริเวณนั้น เต็มไปด้วยออกไซต์ของเหล็กสนิม ทำให้บางคนเรียกว่า ธารน้ำแข็งนี้ว่า น้ำตกเลือด ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทีน่าสนใจและแปลกตาแห่งหนึ่งของโลกกันเลย นอกจากนี้ยังเป็นหุบเขาแม็คเมอร์โด ที่ยังมีสถานที่ทีน่าสนใจกันอีกมากมาย เป็นเหตุให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของผู้คนทั่วไปกันเลย เพราะว่าพื้นที่แห่งนี้  เมื่อนักท่องเที่ยวแต่ละคนได้มีการเดินทางมาท่องเที่ยว ก็ย่อมทำให้กลับเป็นแหล่งที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง
 
เพราะฉะนั้น หุบเขาแห้งแล้งแม็คเมอร์โด จึงเป็นหุบเขาที่นักเดินทางให้การตอบรับเป็นอย่างดี จนไม่พลาดกับการไล่ตามกันเลยก็ว่าได้เป็นเหตุให้พื้นที่แห่งนี้ เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยน้ำแข็ง หุบเขาแห้งแล้งแม็คเมอร์โด จนเป็นเหตุให้ผู้เดินทางแต่ละคนมีความประทับใจกับสถานที่ท่องเที่ยวในที่แห่งนี้ จนใคร ๆ ต่างก็เดินทางมาอย่างมากมาย