สถานที่เที่ยวนครศรีธรรมราชอย่างศาลหลักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวนครศรีธรรมราชนั้น มีสถานที่ท่องเที่ยวหลัก ๆ ที่นักท่องเที่ยวส่วนมากจะต้องเดินทางไปเป็นประเภทต้น ๆ นั่นก็คือ ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง แถบทิศเหนือของสนามหน้าจังหวัด โดยสถานที่ท่องเที่ยวอย่างศาลหลักเมืองนั้น มีพื้นที่โดยประมาณสองไร่ร่วมกัน โดยทั่วไปแล้วเป็นพื้นที่ที่ประกอบไปด้วยอาคารถึงห้าหลัง ช่วงกลางเป็นที่ประดิษฐานหลักเมือง โดยมีการดีไซน์ให้มีลักษณะคล้ายศิลปะศรีวิชัยโดยตรง ซึ่งก็คือ ทรงเหมราชลีลา ส่วนอาคารเล็กทั้งสี่หลังนั้น เป็นศาลบริวารสี่ทิศซึ่งกล่าวคือศาลจตุโลกเทพ ประกอบไปด้วย พระเสื้อเมือง,ศาลพระทรงเมือง,ศาลพระพรหมเมือง, และสุดท้ายคือศาลพระบันดาลเมือง ซึ่งมีการตั้งอย่างเสร็จสมบูรณ์ภายในปีพุทธศักราช 2452 ของเมืองไทยเรา
 
สถานที่ท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช
แต่สำหรับองค์เสาศาลหลักเมืองนั้น ทำด้วยไม้ตะเคียนทองที่ได้มาจากภูเขายอดเหลือง ซึ่งถือได้ว่าเป็นภูเขาลูกหนึ่งในทิวเขาเมืองนครศรีธรรมราช อยู่ในท้องที่ตำบลกระหรอกิ่ง โดยมีส่วนสูงประมาณ 2.94 เมตร สำหรับการระบายสีที่แกะสลักตั้งแต่ฐานนั้น เป็นวงรอบเก้าชั้นมีถึงเก้าลายด้วยกัน และสำหรับส่วนบนของเสาเป็นรูปจตุคามหรือสี่พักตร์ หรือที่เรียกว่าเทวดารักษาเมือง และในส่วนที่ทิศเหนือสุดจะเป็นลักษณะของเปลวเพลิงอยู่บนยอดพระเกตุ จะเป็นยอดชัยหลักเมือง สำหรับแบบการแกะสลักทั้งหมด มักจะมาจากจินตนาการจากความเชื่อในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ทำให้เคยมีอำนาจทางศิลปกรรมในภาคใต้และของจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งแต่ครั้งสมัยก่อน และนี่ก็คือความสวยงามและความสำคัญ สำหรับแหล่งท่องเที่ยวนครศรีธรรมราชของไทยเรานั่นเอง

สถานที่ท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช