สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองตั้นสุ่ยที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในประเทศไตัหวัน

ตั้นสุ่ย เป็นเมืองท่องเที่ยว ซึ่งเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในประเทศไต้หวัน จะตั้งอยู่ที่เมืองนิวไทเป ทางตอนเหนือของใต้หวัน ซึ่งเป็นท่าเรือที่มีความหมายอย่างมาก พร้อมทั้งมีความเจริญรุ่งเรือง เป็นจุดมุ่งหมายที่ผู้เดินทางแต่ละคนเดินทางมาพักผ่อนกับบรรยากาศสบาย ๆ ริมแม่น้ำ พร้อมทั้งสามารถเดินทางมาได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นอีกด้วย เมื่อมาผู้เดินทางเกิดความสนใจ สถานที่แห่งนี้ก็เลยเต็มไปด้วยผู้เดินทางทั่งชาวไทยพร้อมทั้งชาวต่างชาติ

 

นับได้ว่า ตั้นสุ่ย เป็นที่เที่ยวสุดประทับใจ แต่บางคนก็ยังไม่รู้ว่าภาษาตั้นสุ่ยนั้น มีความนัยว่าอะไร คือ ตั้นสุ่ย แปลว่าน้ำจืด ซึ่งเป็นท่าเรือพร้อมทั้งทางด้านการประมงแห่งแรกในทางตอนเหนือของประเทศใต้หวัน พร้อมทั้งเป็นเมืองทางด้านประวัติศาสตร์แห่งหนึ่ง ซึ่งก่อนหน้านี้เมืองไต้หวันได้เคยกลายเป็นเมืองขึ้นญี่ปุ่นประมาณ 50 ปี ทำให้บรรยากาศมีความคลายกับเมืองญี่ปุ่นเป็นอย่างมากมาย เช่น ร้านค้ามากมาย และจากนั้นก็ได้มีการทำสงครามครั้งที่ 2 ขึ้น พร้อมทั้งตั้นสุย ก็ได้มีการเริมเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ พร้อมทั้งยังขยายพื้นที่เมืองให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น รวมถึงการสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินที่ทำให้ผู้คนอาจจะเดินทางได้สบายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ทำให้ตั้นสุ่ยกลายเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองท่องเที่ยวทางเหนือกันไปเลย เพราะฉะนั้นจึงตกเป็นที่เที่ยวที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากมาย

 

เพราะเช่นนั้น ตั้นสุ่ย จึงเป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าสนใจ พร้อมทั้งเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวทุกท่านกันอีกด้วย จึงตกเป็นกระแสโด่งดังไปในที่สุดก็ว่าได้ แต่ไม่ว่าอย่างใด สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ก็ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยความงดงามไม่แพ้สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ กันได้เลย