สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ของประเทศไทยที่มีชื่อเสียงจนถึงปัจจุบัน

ในปัจจุบันนี้ เชียงใหม่กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ที่น่าสนใจระดับบ้านเมือง และมีผู้คนโดยมากชื่นชอบที่จะเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่อยู่เป็นประจำ เพราะแหล่งท่องเที่ยวภายในเชียงใหม่ มีหลากหลายสถานที่ด้วยกันที่ทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความซาบซึ้งได้ไม่รู้ลืม อย่างน้อยความเป็นธรรมชาติอันงดงามของแต่ละท้องที่ ที่สามารถกลายเป็นจุดเด่นและก่อให้เกิดความงดงามจนได้รับการยอมรับ  อีกทั้งเชียงใหม่ยังคงมีศิลปขนมธรรมเนียมที่แตกต่าง โดยเฉพาะทางด้านประเพณีของทางเชียงใหม่ที่ยังคงเป็นเอกลักษณ์มาจวบจนถึงปัจจุบัน  เมื่อนักท่องเที่ยวได้พบเห็นที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่หรือได้เชยชมก็มักจะเกิดความประทับใจเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ทางเชียงใหม่สามารถสร้างสรรค์ให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างเพียบพร้อม สำหรับในส่วนนี้โดยเฉพาะทางด้านประเพณีและวัฒนธรรมที่ต่าง กลายเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศนับล้านคน เข้ามาท่องเที่ยวในเชียงใหม่เป็นจำนวนมากในแต่ละปี
 
สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่
และด้วยความที่เชียงใหม่ ถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศต่างก็ให้การยอมรับ และทำการเดินทางท่องเที่ยวภายในเชียงใหม่กันเป็นจำนวนมาก  อย่างน้อยเชียงใหม่ก็งดงามไปด้วยสถานที่หลายแห่ง ที่มีความสำคัญทางด้านเรื่องเก่าแก่ โดยที่เชียงใหม่เหมือนเป็นอาณาจักรล้านนาเมื่อ 700 กว่าปีก่อน แต่เชียงใหม่ก็ยังคงเป็นฐานะเมืองประเทศราชตามประวัติศาสตร์ จนกระทั่งในปัจจุบัน เชียงใหม่นับเป็นจุดศูนย์กลางของจังหวัดทางด้านภาคเหนือ ก่อให้เกิดความสำคัญทั้งทางด้านประวัติศาสตร์และในสมัยปัจจุบันล่าสุด ทำให้แหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่แต่ละที่ กลับมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจ และยอมเดินทางไกลมายังเชียงใหม่ทุก ๆ ปี  เพื่อที่จะได้เชยชมกับบรรยากาศดี ๆ สถานที่ท่องเที่ยวดี ๆ ภายในไทยอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีเอกลักษณ์ความเป็นไทยแอบแฝงไว้อย่างมากมายเลยทีเดียว