สถานที่ท่องเที่ยวภูเก็ตกับแหล่งท่องเที่ยวดั้งเดิมเช่นวัดพระทอง

สถานที่ท่องเที่ยวภูเก็ตเป็นพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก ถ้าให้กล่าวถึงก็ต้องมอบให้น้ำทะเลของภูเก็ต เนื่องจาก มีน้ำทะเลที่ใสสะอาดน่าลงเล่นเป็นอย่างยิ่ง แต่สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ไม่ใช่จะมีน้ำทะเลเพียงแค่นั้นแต่ก็ยังมีสถานที่เที่ยวแห่งอื่น ที่จะทำให้ผู้เดินทางติดใจสถานที่ท่องเที่ยวภูเก็ตพร้อมกับหลงเมืองภูเก็ตอย่างแน่นอน
 
ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวภูเก็ตเหมือนหัวใจหลักเลยที่ทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติพูดถึงกันเป็นปริมาณมาก แต่ไม่ว่าอย่างใดก็ยังมีสถานที่สำคัญอย่างวัดพระทองภูเก็ตเป็นวัดที่มีความงามมากไม่แพ้วัดที่อื่น ๆ เลย สำหรับความเป็นมาของวัดพระทองภูเก็ตยังไม่ค่อยมีหลักฐานไว้จาลึกเป็นตัวอักษร มีแต่คำพูดตั้งแต่พ่อแม่ปู่ยาตายายที่พูดกันว่ามีเด็กได้จูงควายเพื่อที่จะไปกินหญ้าที่ทุ่งนา แต่ก็ได้นำเชือกมาผูกไว้กับพระเกตุมาลา เพราะเด็ก ๆ คิดว่าเป็นไม้ และต่อจากนั้นไม่นานเด็กที่ได้จูงควายไปกินหญ้าก็เสียชีวิต ทำให้พ่อนั้นได้ฝันเห็นลูกตนเองเสีย ก็เพราะว่าเนื่องจากนำควายไปผูกเชือกกับพระเกตุมาลา ทำให้รู้ว่าที่เกิดเรื่องขึ้นก็เพราะว่าพระพุทธรูปนั่นเอง และนี่ก็คือคำกล่าวที่พูดกันมายาวนานแต่ก็ไม่มีข้อพิสูจน์แน่นอนแต่อย่างใด
 
 
สถานที่ท่องเที่ยวภูเก็ตเช่นวัดพระทองจึงกลายเป็นสถานที่อีกแห่งที่มีคนนับถือและบูชาพระเกตุมาลาเป็นปริมาณมาก จึงทำให้สถานที่แห่งนี้มีนักท่องเที่ยวมาสักการะบูชาและมาขอพรเพื่อให้ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงาน พร้อมกับเรื่องความรัก