สถานที่ท่องเที่ยวนครศรีธรรมราชที่มีอยู่มากหลากหลายสถานที่

เนื่องด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราชถือว่าเป็นจังหวัดที่มีอาณาบริเวณประมาณเกือบหนึ่งหมื่นตารางกิโลเมตรด้วยกัน ถือว่าเป็นจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นชั้นสองของภาคใต้โดยเฉพาะ ซึ่งอันดับแรกคงต้องยกให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี แต่ในการเดินทางสู่เมืองนครศรีธรรมราชนี้ จะมีเส้นทาง อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเพียงแค่เจ็ดร้อยแปดสิบกิโลเมตรแค่นั้น ในอดีตสมัยจังหวัดนครศรีธรรมราชมีชื่อเรียกดินแดนหลากหลายชื่อ จนในช่วงยุคต่อมา การเรียกชื่อก็จะมีผิดเพี้ยนไปเรื่อย ๆ จนถึงคำว่า "นคร"  ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้น มีความหมายว่าเป็น "นครอันเป็นสง่าแห่งพระราชาธรรมธาดา หรือ เป็นจังหวัดแห่งพุทธธรรมของพระเจ้าแผ่นดินผู้ยิ่งใหญ่ นี่เอง และนี่ก็คือส่วนใดส่วนหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช แต่สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวนครศรีธรรมราชนั้น ถือได้ว่ามีอยู่มากมายหลากหลายแห่ง และแต่ละสถานที่นั้นก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมาก ๆ เลยทีเดียวเชียว
 
สถานที่ท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช
ถ้าหากจะให้กล่าวถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มีความอุดมสมบูรณ์ ประกอบไปด้วยช่องเขา แหล่งน้ำ ลำธาร ป่า แมกไม้หลากหลายสายพันธุ์น้อยใหญ่ ก็คงต้องมอบให้กับสถานที่ท่องเที่ยวนครศรีธรรมราชเป็นหลัก เพราะสำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้น ประกอบไปด้วยพื้นที่ทางธรรมชาติอย่างมากหลากหลายพื้นที่ แถมธรรมชาติต่าง ๆ ที่ว่านี้ก็เป็นธรรมชาติที่มีความพรั่งพร้อมอย่างมากเลยทีเดียว เลยกลายเป็นว่า เมืองนครศรีธรรมราช เป็นเมืองหนึ่งของไทยที่โด่งดังเป็นอย่างมาก เนื่องจากในทุก ๆ สถานที่ท่องเที่ยวนครศรีธรรมราชมีความสวยงามและมีวิวทิวทัศน์ที่น่าภูมิใจ ทำให้นักเที่ยวส่วนใหญ่เกิดความประทับใจและความภาคภูมิ กับการท่องเที่ยวข้างในจังหวัดนครศรีธรรมราชของเมืองไทยเรา และนี่ก็คือจุดเด่นที่ทำให้จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการเจริญเติบโตและมีความเจริญเป็นอย่างมากนั่นเอง

สถานที่ท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช