สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรีอย่างศูนย์ศึกษาธรรมชาติพร้อมทั้งสงวนป่าชายเลน

จังหวัดชลบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีอีกแห่งหนึ่ง เพราะว่ามีสถานที่สำคัญมากมาย ไม่ว่าจะเป็นวัดวาอาราม วัง หรือว่าจะเป็นแหล่งธรรมชาติ และสัตว์ป่าอีกมากมาย แถมใครที่ยังชื่นชอบกับกิจกรรมที่ทำให้คุณเพลิดเพลิน ก็ต้องมาสถานที่ท่องเที่ยวชลบุรีในที่นี้ที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมากมาย วันนี้จึงอยากแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ธรรมชาติที่ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวไปชมกันมากนัก

ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวชลบุรีที่ว่านี้ คือศูนย์กลางการศึกษาธรรมชาติ สำหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นแหล่งธรรมชาติมีความบริบูรณ์ มีเนื้อที่ถึง 300 ไร่ จัดได้ว่าเป็นเนื้อที่สมบูรณ์ที่สุดแล้ว จึงเป็นเหตุให้สำนักงานป่าไม้ได้มีการจัดสร้างศูนย์กลางการศึกษาธรรมชาติขึ้นมา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ของชาวไทย และยังให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวควบคู่ไปด้วย จึงจัดทำถนนหนทางขึ้นมา เพื่อทำการศึกษาธรรมชาติจะเป็นสะพานที่มีความยาวถึง 2,300 เมตร นับได้ว่าเป็นสะพานที่ยาวที่สุดนะประเทศไทยเลย ทางศูนย์ยังอยากให้นักท่องเที่ยวหรือประชาชนทั่วๆ ไปได้มีการออกกำลังไปด้วย จึงจัดสร้างศูนย์สุขภาพขึ้น ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติแห่งนี้ยังมีต้นโกงกางเกิดขึ้น เพื่อจะป้องกันคลื่นทะเลกระแทกกับชายฝัง เพราะว่าต้นโกงกางนั้นจะมีประโยชน์อย่างมากกับสัตว์น้ำ และที่สำคัญยังอาจช่วยดักจับสารอินทรีย์ตกตะกอนได้ดีอีกด้วย
 
 
เพราะเช่นนั้นศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชลบุรีอีกแห่งหนึ่ง ที่ทำให้นักท่องเที่ยวต้องเดินทางมาเรียนรู้ข้อมูลธรรมชาติ ที่เต็มไปด้วยต้นไม้นานาชนิด และที่สำคัญเป็นแหล่งที่อาศัยของสัตว์น้ำ ไม่ว่าจะเป็นปลา หอย กุ้ง หรือว่านกกระยางที่มาดักจับปลาเป็นอาหาร เป็นเหตุให้สถานที่แห่งนี้ตกเป็นศูนย์อนุรักษ์กันมาช้านาน