สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ที่ดอยอ่างขาง

สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในเชียงใหม่ที่อยู่ในแม่งอนจะอยู่ห่างจากเมืองไม่ห่างไกลมากนัก สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ดอยอ่างขางมีรูปแบบเป็นดอยสูงจะติดกับประเทศพม่า
 
สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่
ซึ่งจุดดีของสถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ดอยอ่างขางนั้น จะมีจุดที่สำคัญทำให้นักเดินทางเลือกที่จะไปดอยอ่างขางและได้มีการติดตั้งตอน ปี 2512 ที่พระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งเป็นแนวทาง เพื่อเป็นวิจัยพืชเมืองหนาว เพื่อที่จะสามารถทำให้ผู้คนหันมาปลูกกันมากขึ้นทำให้ชดเชยฝิ่นที่ประชาชนมักจะชอบเพาะปลูกกัน ดอยอ่างขางนั้นจะมีแหล่งหุบเขาที่จะมีรูปแบบเป็นแอ่งกระทะ หรือที่เรียกว่าอ่าง พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้างโครงการขึ้นมาหลายแผนทำให้เป็นที่น่าสนใจอย่างมากสำหรับผู้เดินทาง เช่น แปลงที่ทดลองสำหรับเพาะปลูกพืชเมืองหนาว ที่มีสวนบ๊วย เบอร์รี่ กีวี่ และผลไม้อื่น ๆ ที่จะต้องเพาะปลูกในอากาศที่หนาว ทำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ แถมไม่ใช่จะมีแต่พวกผลไม้เพียงอย่างเดียวแต่จะต้นซากุระไว้ให้ผู้เดินทางได้เยี่ยมชมกันเหมือนกับอยู่ญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ และ ป่าเมเปิลที่เป็นตำหนักของอ่างขางที่สามารถปรับเปลี่ยนสีของเมเปิ้ลที่กำลังผลัดใบใหม่นั้นจะทำให้เกิดความงามมาก
 
ดังนั้นสถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ดอยอ่างขางจึงเป็นสถานที่ที่สำคัญอย่างมากของคนเชียงใหม่ที่ทำเอานักท่องเที่ยวที่ได้มาพบเห็นต่างพากันชื่นชอบเที่ยวเชียงใหม่กับบรรยากาศเย็นสบาย แถมยังมีแปลงพืชที่สำหรับปลูกในช่วงหน้าหนาวอีกด้วย ทำเอานักเดินทางตื่นเต้นที่ได้เห็นเป็นอย่างสูง