สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรีอย่างสวนประวัติศาสตร์เมืองสิงโต

เนื่องด้วยปราสาทเมืองสิงห์ หรือสวนประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรีที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งพระราชวังเมืองสิงห์ หรือสวนประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ อยู่ห่างไกลจากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเก่า โดยรวมราวเจ็ดกิโลเมตรเพียงเท่านั้น ซึ่งนักเดินทางสามารถเดินทางไปยังปราสาทเมืองสิงห์ หรืออุทยานตำนานเมืองสิงห์ได้อย่างง่าย ๆ และไม่มีวันหลงอย่างแน่นอน เนื่องจากเส้นทางนี้ถือว่าเป็นเส้นทางสายหลัก ที่มีป้ายบอกแนวทางอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งทาง สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรีอย่าง ปราสาทเมืองสิงห์ หรือสวนประวัติศาสตร์เมืองสิงห์นั้น ถือว่าเป็นสถานที่เก่าแก่ ที่มีสถานที่โบราณเป็นปริมาณมาก เกิดทางด้านศิลปะการก่อสร้างในยุคลพบุรีส่วนปลาย ทำให้สถานที่แห่งนี้ถูกยกย่องให้เป็นที่ตั้งที่มีความสำคัญต่อชาวกาญจนบุรีทุกคน
 
สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี
ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรีอย่าง ปราสาทเมืองสิงห์ หรือสวนประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ มีพื้นที่รวม ๆ ประมาณแปดร้อยกว่าไร่ ทำให้ทำเลที่ตั้งแห่งนี้เป็นผังเมืองรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ตามแผนเมืองทางด้านตำนาน กำแพงเมืองทั้งหมดที่มียังคงก่อด้วยศิลาแลงขนาดกว้างขวางประมาณ แปดร้อยแปดสิบเมตรด้วยกัน โดยสถานที่เที่ยวอย่าง ปราสาทเมืองสิงห์ หรืออุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ได้รับอิทธิพลทางด้านศาสนา และธรรมเนียมต่าง ๆ พร้อมทั้งประเพณีจากบ้านเมืองกัมพูชา ทำให้ตัวปราสาทล้อมรอบไปด้วยกำแพงศิลาแลงดังกล่าว และสำหรับคูน้ำ และแนวคันนานั้น มีรูปแบบสถาปัตย์และประติมากรรมสร้างตามลักษณะแบบขอม ซึ่งตรงกับกาลสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ด ของประเทศกัมพูชาโดยตรง ซึ่งฝีมือประติมากรรมโดยมาก มีลักษณะช่างท้องถิ่นผสมอยู่ ทำให้นักเดินทางสามารถค้นพบประติมากรรมในดั้งเดิมได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว

สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี