สถานที่จารึกพงศาวดารไทย อย่างสถานที่เที่ยวทุ่งมะขามหย่อง

พื้นที่แห่งประวัติศาสตร์ เกิดขึ้นอยู่ในทุกพื้นที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะภายหลังที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ทรงป่าวประกาศอิสระภาพได้ประมาณ 2 ปี  พระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรง ก็ได้ให้มังมอดราชบุตร ทำการยกพลมาตั้งที่ทุ่งมะขามหย่อง ซึ่งทัพพระเจ้าหงสาวดีตั้งค่ายหลวงภายในบริเวณขนอนปากคู่ ซึ่งเป็นบริเวณถัดมาจากทุ่งมะขามหย่องทางใต้นั่นเอง
 
ยิ่งถ้าหากเป็นพื้นที่ของพระนครศรีอยุธยาด้วยแล้ว พื้นที่แห่งนี้ย่อมจารึกประวัติศาสตร์เอาไว้มากมาย ยิ่งถ้าหากได้เดินทางสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้เดินทางทุกคนก็จะได้ท่องเที่ยวไปพร้อม ๆ กับการเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์เก่าก่อนของเมืองไทยในหลากหลายยุคเลยเชียว อย่างเช่น การสัญจรที่พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระสุริโยทัยหรือทุ่งมะขามหย่อง ซึ่งพื้นที่แห่งนี้มีสภาพเป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำเจ้าพระยา อยู่ทางด้านตะวันออก ภายในพื้นที่จะมีพระรูปสมเด็จพระสุริโยทัย ที่ถูกหล่อขึ้นด้วยสำริด มีขนาดเท่ากับครึ่งขององค์จริงประทับอยู่บนหลังพระคชาธาร เพราะเช่นนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลก หากเป็นการเดินทางท่องเที่ยว เพื่อที่จะค้นพบกับดินแดนแห่งประวัติศาสตร์เมืองไทยสมัยเก่าก่อน จังหวัดพระนครศรีอยุธยานับได้ว่า มีสถานที่ทางด้านประวัติศาสตร์ จารึกเอาไว้อยู่มากมายร่วมกัน  นอกจากนี้ยังคงมีกลุ่มอนุสาวรีย์ประติมากรรมประกอบกันทั้งสิ้นถึง 49 ชิ้น พร้อมทั้งประติมากรรมจำลองประวัติศาสตร์ พื้นที่อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ พร้อมทั้งสวนสาธารณะเพื่อผู้เดินทางได้นั่งเล่นพักผ่อน และภายในส่วนทางด้านประวัติศาสตร์ไทย พื้นที่ทุ่งมะขามหย่อม นับได้ว่าเคยเป็นสมรภูมิการสู้รบ ระหว่างไทยกับพม่าหลากหลายคราว
 
การทำศึกระหว่างไทยกับพม่า ได้เกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งเลยเชียว จนเกิดเป็นมหาวีรกรรมเป็น สมเด็จพระศรีสุริโยทัย พระอัครมเหสีของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ได้ทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแปรจนต้องพระแสงของ้าว จนสวรรคตบนคอช้าง ภายในช่วงรัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา ทรงขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา