วัตถุบูชา และการเคารพหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ

วัตถุมงคล กับเหรียญหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ซึ่งมีชื่อเสียงดังเป็นอย่างมากมาย ด้วยแรงศรัทธาของสาธุชนแต่ละคนที่เป็นเหตุให้ทุกท่านได้มีการสร้างคุณค่าพร้อมทั้งความดีงาม ไม่ว่าจะเป็นการบำรุงรักษาทางพระพุทธศาสนาหลากหลายประการด้วยกัน การที่ช่วยเหลือหรือว่าทำการสงเคราะห์เมตตาญาติโยม โดยไม่มีการแบ่งชนชั้นทางสังคม พร้อมทั้งตลอดจนการสร้างสาธารณประโยชน์อีกมากมาย สิ่งสำคัญคือ เป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจได้เป็นอย่างยอดเยี่ยม สำหรับวัตถุมงคลชิ้นนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ชาวไทยให้การตอบรับที่ดีเป็นอย่างมากมาย

 

เพราะว่าสิ่งที่มีความสำคัญ คือการสร้าง วัตถุมงคล ที่ได้รับความชื่นชอบเป็นอย่างมากในการบูชาและสะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหรียญรูปเหมือนของท่าน ซึ่งทั้งนี้จะมีลักษณะนั่งยอง ๆ ซึ่งเป็นวัตถุมงคลที่น่าติดตาม และเก็บไว้บูชา ซึ่งบางท่านมักจะมีความศรัทธาเป็นอย่างมากมายในการติดตามกันอยู่เสมอ ดังนั้นเหรียญหลวงพ่อคูณ จึงตกเป็นเหรียญที่มีความนิยม มาตั้งแต่ 2517 พร้อมทั้งรุ่นเจริญพรบน ปี 2536 ที่เป็นรุ่นน่าสนใจพร้อมทั้งมีการเคารพบูชาเป็นอย่างมากมาย แต่ด้วยในสมัยนี้วัตถุมงคลแต่ละชนิด ย่อมจะมีหลากหลายแบบด้วยกัน เป็นเหตุให้ใครต่อใคร ต่างก็มีของมงคลมาทำการสักการะบูชาอยู่กับตัวได้นั่นเอง

 

ดังนั้น วัตถุมงคล จึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของบุคคลทั่วไปแล้วที่มีความสำคัญอย่างมาก เป็นเหตุให้ผู้คนส่วนมากก็ตามหาของวัตถุมงคลมาจับจองเป็นเจ้าของกันเป็นปริมาณมาก จนตกเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์กันไปเลย พร้อมทั้งนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนให้การนับถือกันมาอย่างยาวนาน