วัดวาอารามแห่งเมืองอุดรธานีที่มีชื่อเสียง คือ วัดป่าภูก้อน

นอกจากความสวยงามที่เป็นแรงดึงดูดให้ผู้เดินทาง ทั้งคนไทยและคนต่างชาติต่างก็ไหลหลากกันเดินทางเข้ามาที่วัดป่าภูก้อนสถานที่นี้แล้วนั้น จิตศรัทธาอันสุดขอบของผู้คนจำนวนมาก ก็ได้นำพาให้นักเที่ยวมากมายหลากหลายเขตพื้นที่วัดป่าภูก้อน ให้ทัศนาจรเข้ามาสู่วัดป่าภูก้อนอีกเช่นเดียวกัน เนื่องจากมีความศรัทธาและอยากจะเดินทางมาสักการบูชา พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนีองค์ใหญ่ ที่มีความสวยงามเป็นอย่างมากที่วัดป่าภูก้อนแห่งนี้นี่เอง และด้วยจิตความศรัทธาทางด้านพระพุทธศาสนา นำพาให้นักเที่ยวได้ค้นพบปัญญา จากการศึกษาศาสนาพุทธ และสักการบูชาสิ่งน่าเลื่อมใสที่วัดป่าภูก้อนแห่งนี้เป็นอย่างมาก ก่อให้เกิดความเลื่อมใสกับการเดินทางมาด้วยความพยายามของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตะวันตกโดยตรง
 
วัดป่าภูก้อน
เมื่อถึงคราวที่นักเที่ยวส่วนใหญ่ อยากจะท่องเที่ยวในดินแดนที่คาดหวังเพราะอยากจะสัญจรไป ทำให้นักท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ไม่พลาดกับการท่องเที่ยวที่คุ้นเคย เพื่อพบเจอกับความสุขที่ต้องการค้นพบในครั้งนั้น ๆ แต่สำหรับสถานที่เที่ยวที่มีความสำคัญสำหรับเมืองอุดรธานี ก็คงจะไม่พ้นกับวัดป่าภูก้อนเป็นแน่ เพราะสถานที่เที่ยวอย่างวัดป่าภูก้อน ขึ้นชื่อโด่งดังเป็นอย่างมากเลยทีเดียว ทำให้จังหวัดอุดรธานีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ถูกจับตาจ้องมองอยู่ในขณะนี้ เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวหลามไหล ต่างก็พากันสัญจรเข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่วัดป่าภูก้อนแห่งเมืองอุดรธานีโดยตรง และนอกจากการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว วัดป่าภูก้อนยังคงไปด้วยวิวทัศนียภาพที่มีความสวยงามเลิศเกินใคร