วัดพระสิงห์ เชียงใหม่ พระอารามคู่บ้านคู่เมืองของชาวล้านนา

เนื่องจาก วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร หรือ วัดพระสิงห์ เชียงใหม่ นับได้ว่าเป็นวัดเก่าแก่ที่มีความหมายเพื่อชาวเชียงใหม่โดยตรง  โดยวัดนี้อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มาช้านาน  ส่งผลทำให้ข้างในวัดแห่งนี้มีศิลปกรรมอันเลอค่าด้านในวิหารหลวง  ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อครั้งครูบาศรีวิชัย  ยิ่งกว่านั้นหอไตรที่ถูกก่อสร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบล้านนาโดยแท้  พร้อมกับเจดีย์ทรงระฆังคว่ำพร้อมทั้งวิหารลายคำซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์  ซึ่งถือได้ว่าเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่อีกองค์หนึ่งด้วย และด้วยเหตุนี้  จึงทำเอาวัดพระสิงห์  กลับเป็นสถานที่ที่มีความหมายของเชียงใหม่โดยตรง  ด้วยความที่เป็นเอกลักษณ์ทางด้านศิลปกรรมล้านนาทุกสัดส่วนและทุกอณูพื้นที่ภายในวัด  ทำให้มีผู้เดินทางมากมายต่างให้ความสนใจ  พร้อมกับเดินทางมาเที่ยวชมความงดงามเป็นปริมาณมากต่อวันเลยทีเดียว

 
วัดพระสิงห์
นักท่องเที่ยวที่ได้สัญจรมาที่วัดพระสิงห์ เชียงใหม่ หรือว่า วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ก็จะพบกับความคุ้มค่า เมื่อผู้เดินทางได้เกาะติดรับชมสิ่งต่าง ๆ ที่ทรงคุณค่าของวัฒนธรรมไทย  รวมถึงฝีมือของคนไทยทางด้านจิตรกรรม  ศิลปกรรมที่ทรงคุณค่าของชาวไทยด้วยแล้ว  ย่อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของนักท่องเที่ยวจำนวนมากเลยก็ว่าได้  เนื่องจากอย่างน้อยเชียงใหม่ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นล้านนา  ถ้ามีจิตรกรรมหรือปะติมากรรมอันทรงคุณค่าให้ได้พบ  ก็ย่อมเป็นศิลปกรรมที่ถูกก่อสร้างด้วยช่างฝีมือของชาวล้านนาแบบแท้จริง และสำหรับศิลปกรรมที่ถูกปลูกสร้างขึ้นด้วยช่างฝีมือของชาวล้านนาโดยแท้  ก็ย่อมมีที่เชียงใหม่  อย่างน้อยดินแดนแห่งล้านนาก็ยังคงมีมรดกอันทรงคุณประโยชน์ของไทยเก็บไว้อย่างมาก  แต่ขึ้นอยู่กับว่าคนไทยจะสามารถพบสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ได้เองหรือเปล่า  อย่างสถานที่ท่องเที่ยววัดพระสิงห์ เชียงใหม่ด้านในจังหวัดเชียงใหม่หลากหลายสถานที่ร่วมกัน  ก็ยังคงมีศิลปกรรมที่เกิดขึ้นจากฝีมือช่างชาวล้านนาโดยแท้หลากหลายสถานที่