วัดกันเดน วัดที่มีอายุมายาวนาน

วัดกันเดน ถือได้ว่าเป็นวัดวาอารามที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางด้านพระพุทธศาสนาแบบทิเบต ที่ตั้งอยู่บนภูเขา  ซึ่งเป็นหนึ่งภายในทางด้านพุทธศาสนสถานที่สำคัญพร้อมทั้งวิทยาลัยแห่งทิเบต ซึ่งวัดแห่งนี้ เป็นวัดที่ผู้คนส่วนใหญ่ให้การตอบรับที่ดี ได้มีการสร้างขึ้นมาในพ.ศ. 1952 ได้สร้างใจกลางหลักของวัด ที่มีความยิ่งใหญ่ ขึ้นอีกด้วย ทำให้ผู้คนให้ความสำคัญกันอย่างมาก

 
วัดกันเดน
ถือได้ว่า วัดกันเดน มีพระจำวัดเป็นจำนวนมาก รองลงมาจากวัดเดรปุงที่มีอยู่ราวๆ 10,000 รูป และวัดเซรามี 6,000 รูปไปตามลำดับ แถมวัดกันเดน ยังจะเป็นวัดวิทยาลัยสงฆ์กันอีกด้วย เป็นเหตุให้ผู้คนส่วนใหญ่ได้เดินทางมากราบไหว้บูชากันเป็นจำนวนมาก ถึงแม้จะอยู่ถึงทิเบต แต่ผู้ที่ชื่นชอบสักการบูชา  ก็ต้องไม่พลาดกันอย่างแน่นอน ซึ่งวัดกันเดนนี้ เป็นวัดที่อุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก เต็มไปด้วยต้นไม้เขียวขจี อากาศบริสุทธิ์ เป็นเหตุให้ผู้คนที่เดินทางมานั้น ล้วนแล้วมีจิตใจที่บริสุทธิ์ เช่นเดียวกัน ดังนั้นวัดกันเดน จึงกลายเป็นวัดที่มีความชื่นชอบเป็นอย่างได้ ซึ่งผู้สร้างวัดแห่งนี้ คือ สองขะปะ ซึ่งมีอายุ 50 ปี ได้มีการสร้างขึ้น อีกทั้งยังได้อาศัยอยู่ที่นี้ตั้งสมรณเพศ วัดกันเดน หรือว่าพึ่งเริ่มบวช แต่ก็ได้มรณภาพในพ.ศ. 1962แต่ก่อนที่จะมรณะ ท่านได้ให้ gyeltsabjey  ได้เป็นสืบทอด
 
เพราะฉะนั้นวัดกันเดน เป็นวัดที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อนก็ว่าได้ จึงทำให้เป็นที่รู้จักของชาวบ้านกันอย่างมานาน  จนทำให้มีชื่อเสียงดังไม่แพ้วัด ๆ ใดกันเลย