รู้จักว่าจะรัก ก็ต้องรู้จักที่จะรักตัวเองให้ดีเสียก่อน

สิ่งที่น่าแปลกใจ ผ่านเรื่องราวของความรักใคร่ ถือได้ว่ามีอยู่หลากหลายรูปแบบ พร้อมกับถึงแม้ว่าความรัก เริ่มต้นด้วยการมอบให้แก่กัน โดยจะใช้ความจริงใจเป็นสื่อกลาง พร้อมทั้งจะก่อให้เกิดความรักภายในหลากหลายรูปแบบร่วมกัน ไม่ว่าเพศใดก็ตาม ก็อาจมีความรักให้กันได้ ไม่ใช่จะมีแค่ชายหญิงแค่นั้น แต่หญิงรักหญิง ชายรักชาย หรือแม่กระทั่งรักแบบเพื่อน ก็อาจมอบให้กันได้คะ

 
ไม่ว่าเราจะรู้สึกชื่นชอบใคร รักใคร แต่ทว่าสิ่งหนึ่งที่เราทุกท่านขาดไม่ได้ นั่นก็คือ การคิดและใส่ใจไปกับการรักตนเอง ก็เพราะว่านี่เป็นสิ่งหนึ่ง ที่ไม่อาจจะกำหนดขึ้นเองได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจิตใต้สำนึกทั้งหมด พร้อมทั้งยังรวมถึงสติของแต่ละคน หรือว่ามนุษย์ของเรานั้นที่ถูกการคุม หากขาสติตอนใด ความรักที่มีอยู่ก็ส่งผลไม่ให้อาจหยุดยั้งความคิดเราได้ หรือแม้กระทั่งในเรื่องใด ก็ไม่อาจที่จะทำการขัดแย้งให้เรามีสติได้อีก ก็เปรียบเหมือนความรักที่ไม่มีข้อจำกัดนั่นเอง เป็นก็เพราะว่าความรัก มักจะเกิดขึ้นกับทุกคนแบบไม่รู้ตัว แต่ด้วยมนุษย์เรานั้นยังคุมสติ ที่จะรู้ดีรู้ชั่ว ก็ย่อมจะเป็นหนึ่งที่เป็นเหตุให้ทุกท่านเกิดความคิดและไตร่ตรอง และมีการแยกแยะเรื่องต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเอง ซึ่งในบางเวลาสำหรับบางคนคงในการไตร่ตรอง โดยการกลั่นกรองไม่ค่อยได้ ทำให้ถึงขั้นที่จะขาดสติ ซึ่งจะก่อให้เกิดโทษ เพราะทุกคนขาดสตินั่นเอง ดังนั้น ความรักคือสิ่งที่ดูสวยงาม พร้อมกับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดจริงหรือเปล่า ก็ไม่อาจจะมีใครตอบได้อย่างชัดเจน เพราะควรรักของแต่ละคนนั้น จะมีความต่างกันออกไป
 
ความรัก
ดูเหมือนว่าความรัก หากว่าเรารู้จักที่รักบุคคลอื่น เราก็ควรที่จะแบ่งปันความรักนี้ มาให้กับตนเองบ้าง แต่ทว่าสิ่งเดียวที่ยังทำการค้นหาก็คือ ความจริงใจที่มีให้กัน เพราะความจริงใจเหล่านี้ไม่ใช่หมายความว่า จะต้องเป็นความรักใคร่ของคนหนุ่ม คนสาว เท่านั้น แต่ทว่าการกำเนิดความรัก ด้วยการเริ่มด้วยความบริสุทธิ์ใจให้แก่กัน สิ่งนี้เป็นการเริ่มที่ดีที่สุดแล้ว เนื่องจากเรานั้นไม่อาจที่จะเลือกรักใครได้ พร้อมกับเลือกให้ใครได้รับความจริงใจด้วยซ้ำ