มัสยิดใหญ่แห่งกอร์โดบา ภายในสเปน

มัสยิดใหญ่แห่งกอร์โดบา สิ่งปลูกสร้างที่มีประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญ และเป็นหนึ่งมรดกของโลก ที่ตั้งอยู่ในสเปน ได้มีการสร้างขึ้นเป็นมหาวิหารคาทอลิก ภายในคริสต์ศักราช 711 ซึ่งสเปนได้มีการถูกรุกรานโดยมุสลิม จึงได้มีการถูกเปลี่ยนแปลงเป็นโบสถ์ครึ่งพร้อมกับมัสยิด พร้อมกับต่อมาก็ได้มีการเปลี่ยนหลายเป็นมัสยิดเข้ามาแทน โดยที่มีการซื้อมุกอับดุลเลาะห์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความยิ่งใหญ่ และมีความเจริญรุ่งเรื่องเป็นอย่างสูง

 
ถือได้ว่า มัสยิดใหญ่แห่งกอร์โดบา ถือได้ว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สอง แต่ว่าสุดท้ายชาวสเปนก็ได้มีการครองมัสยิดได้กลับมาเป็นวิหารแบบดังเดิมช่วงปี ค.ศ.1236 กลับเป็นโบสถ์ที่มีความงาม ผสมผสานไปด้วยงานศิลป์หลากหลายรูปแบบด้วยกัน มีการฟื้นฟูศิลปะทางวิทยากันด้วย พื้นที่แห่งนี้จึงเป็นสถานที่ที่มีความน่าเที่ยว เพื่อชมความงาม และความยิ่งใหญ่ทางด้านประวัติศาสตร์ ซึ่งจะมีความสะดุดตาจากด้านในอย่างเห็นได้ชัดเจน  คือ รูปโค้งแถบแดงที่มีความงดงามและแปลกตา ทำให้นักเดินทางแต่ละคนที่ได้เดินทางมาสเปน มัสยิดใหญ่แห่งกอร์โดบา ต่างก็ต้องเข้ามาแวะเยี่ยมชมกับสถานที่แห่งนี้กันอย่างหนาแน่น จนทำให้กลายเป็นว่ามีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอย่างมาก รวมไปถึงคนไทยก็เดินทางไปเที่ยวที่แห่งนี้กันเช่นกัน
 
มัสยิดใหญ่แห่งกอร์โดบา
เพราะเช่นนั้นมัสยิดใหญ่แห่งกอร์โดบา จึงกลายเป็นที่รู้จัก พร้อมกับมีกลุ่มคนสนใจ ที่อยากจะเดินทางมาสัมผัสกับสเปน  ที่มีความหรูหราพร้อมทั้งน่าติดตามกับศิลปะมากมาย ที่ถูกนำเสนอออกมานั่นเอง จนเป็นเหตุให้ต่างก็กล่าวถึงเป็นอย่างสูง