มองโกเลีย แหล่งรวบรวมทความทรงจำภายในทางสัญจรสายไหมของทุ่งกว้าง

เพราะว่าเส้นทางสายใหม่ไม่ได้เป็นแค่เส้นทางทางด้านการค้าเพียงแค่นั้น ก็ยังเป็นทางสัญจรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในระหว่างประเทศจีนกับนานาประเทศ ด้วยการเปรียบเสมือนเวทีแลกเปลี่ยนทางด้านขนมธรรมเนียมของมวลมนุษย์ ที่มีผู้คนต่างชาติ และต่างเชื้อชาติต่างศาสนา และต่างประเพณีนิยมได้ มาทำการหลอมรวมกันเป็นหนึ่งจนมีการร่วมแรงร่วมใจปรองดอง ซึ่งการวางใจเชื่อใจระหว่างกัน และการสร้างประโยชน์ร่วมกันบนเส้นทางสายไหม ทำให้ตกเป็นประเทศต่าง ๆ อยู่รวมกันได้อย่างสันติกันเลย  พร้อมทั้งร่วมกันสืบสานความเจตนารมณ์ของทางสัญจรสายไหม

 
นับได้ว่าชาว มองโกเลีย เป็นชนเผ่าเร่ร่อนที่มีการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์อยู่ภายในทุ่งหญ้า แห่งมองโกเลียที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการสืบสานอารยธรรมตะวันออก พร้อมกับตะวันตก ในเวลาเดียวกันพวกเขาก็ยังได้มีการสร้างสรรค์วัฒนธรรมแห่งทุ่งหญ้า ที่เป็นมรกดกทางด้านวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายมากที่สุด พร้อมทั้งมีความยิ่งใหญ่ต่อการเปิดเส้นทางพร้อมทั้งทางด้านพัฒนาเส้นทางสายไหมอยู่บนทุ่งหญ้า เจตนารมณ์ใหม่ของประเทศจีน ที่อยู่บนเส้นทางสายไหม คือ เมืองจีนจะมีการมุ่งพัฒนาประเทศของตัวเอง ให้มาพร้อมด้วยประเทศอื่น ๆ และมีความเชื่อว่า การสร้าง แถบเศรษฐกิจทางสายไหม นั้นก็จะเอามาซึ่งความผาสุกต่อผู้คนภายในประเทศต่าง ๆ ได้ พร้อมทั้งตลอดจนเส้นทาง สำหรับคำว่ามองโกล จะมีความหมายว่า เปลวเพลิงที่ไม่เคยหลับใหล สำหรับในภาษาของมองโกลแบบโบราณจะหมายถึง เรียบง่าย มองโกเลีย และบางครั้งก็มีผู้คนให้ความหมายว่า ชนชาติแห่งสรวงสวรรค์
 
มองโกเลีย
เพราะเช่นนั้น มองโกเลีย ก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกสถานที่แห่งหนึ่ง ที่ทำให้นักเดินทางแต่ละคนสนใจไปกับการไล่ตามกันเลย ทำให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังเป็นอย่างมากมาย  จนไม่มีใครพลาดกับแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้กันนั่นเอง