มรดกโลกทางธรรมชาติ ผ่านทางความเป็นสวนแห่งชาติเขาใหญ่

ไม่มีสถานที่ไหน ที่ถูกพิสูจน์ออกมาได้อย่างเด่นชัด ว่าเป็นสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ติด 1 ใน 7 ของโลก เหมือนกับสถานที่เที่ยวอย่างอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีสภาพภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดปีอีกด้วย  กระทั่งได้มีผู้นำองุ่นพันธุ์ไวน์ต่างๆ มาทำการเพาะเลี้ยงเป็นไร่ขนาดใหญ่  พร้อมทั้งขยายตัวออกไปเรื่อย ๆ  ทำเอาเกิดอุตสาหกรรมไวน์หลากหลายแห่งด้วยกัน  ภายใต้การดูแลจากเจ้าพนักงานของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นั่นเองนอกจากนี้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  ยังคงจะมีอุตสาหกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย รวมไปถึงการซื้อขายผลิตผลทางด้านการเกษตรที่ทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้ทำขึ้นมา  ไม่ว่าจะเป็น  ร้านอาหาร ร้านกาแฟ  พร้อมทั้งแหล่งช็อปปิ้งที่สามารถทำให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนหย่อนใจในแบบยุโรปภายใต้แบรนด์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นั่นเอง

 

เขาใหญ่มีภาพลักษณ์ทางด้านความสวยงามทางด้านธรรมชาติเป็นเลิศ พร้อมทั้งความสวยงามนี้ก็ถูกเปิดเผย เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ตื่นตาตื่นใจ ไปพร้อม ๆ กับสิ่งที่น่ามหัศจรรย์ใจอีกอย่างหนึ่ง ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่คือ  อาณาเขตพร้อมทั้งบริเวณรอบๆของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  กลับครอบคลุมพื้นที่ที่หมดที่เกี่ยวข้องถึง 4 จังหวัดด้วยกันเลยเชียว  ได้แก่ จังหวัดสระบุรี  จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดปราจีนบุรี  พร้อมทั้งจังหวัดนครนายก  ซึ่งสถานที่ทั้งหมดของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ที่รายล้อมไปด้วยพื้นที่ของสี่จังหวัดที่กล่าวมาข้างต้น  หากลองนึกดูเล่น ๆ ขนาดของพื้นที่ก็คงจะกว้างขวางไกลสุดลูกหูลูกตากันเลยทีเดียว เพราะอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  ยกเว้นจะมีพื้นที่กว้างขวางเกินคาดหวัง  ถึงขนาดพื้นที่ขยายตัวไปถึงสี่จังหวัดด้วยกัน จนกลายเป็นที่น่ามหัศจรรย์ใจของผู้คนที่เพิ่งรู้ในกรณีนี้ อีกหนึ่งความมหัศจรรย์ใจที่เราสามารถรับทราบได้อีกนั่นก็คือ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ยังได้ถูกประกาศให้เป็น  มรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การยูเนสโกโดยตรงอีกด้วย