พื้นที่ท่องเที่ยวของไทยอีกหนึ่งพื้นที่หนึ่งเช่น สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

โดยทั้งหมดของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์  ถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ทั้งหมดประกอบไปด้วยการจัดแจงทางด้านเกษตรกรรม เพราะว่าสถานที่สำคัญสถานที่แห่งนี้  เป็นสถานที่ที่ชาวไทยภาคภูมิใจที่จะได้มาเชยชมและเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่มีความหมายยิ่งกลับไป

 
เกษตรหลวงอินทนนท์
เพราะฉะนั้น สถานที่แห่งนี้จึงเป็นอีกสถานที่หนึ่ง ที่วันนี้ชาวไทยเราทุกคนภูมิใจอยากนำเสนอ  ความครบครันของสถานที่เที่ยวเชียงใหม่แห่งนี้ดูเหมือนว่าเป็นที่ตื่นตาพร้อมกับตื่นใจของนักเดินทางทั้งไทยและต่างประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรหลวงอินทนนท์ความครบครันในเรื่องของวิวทิวทัศน์  ไม่ว่าจะมองไปที่มุมไหนของเชียงใหม่ เราก็จะอาจครบพบได้ถึงวิวทิวทัศน์ที่มีความงดงามทั่วทุกด้าน  ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใบหญ้า  ต้นไม้ดอกไม้นานาพันธุ์  ภูเขา  แหล่งน้ำ ลำธาร พร้อมทั้งความสวยงามทางด้านประเพณีพร้อมทั้งวัฒนธรรมที่แปลกแยกไปจากที่อื่น คงจะไม่พ้นสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์  เหมือนเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญ  เพราะว่าเป็นโครงการอันเนื่องจากพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เพื่อที่จะส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนฝิ่น  และได้เป็นสถานีถ่ายทอดวิชาความรอบรู้ทางด้านการเกษตรแผนใหม่  ที่จะสร้างความมั่นคงทางด้านผลผลิตทางการเกษตรให้สูงขึ้นไปกว่าเดิม  ด้วยเหตุผลนี้จึงทำให้สถานที่ที่มีความหมายของชาวเชียงใหม่
 
ซึ่งในทุกวันนี้ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์  จึงตกเป็นพื้นที่ที่ได้รับความนิยมชมชอบ  ไม่ว่าจะเป็นนักเดินทางทั้งไทยและต่างประเทศที่ได้เดินทางเข้าทำการท่องเที่ยวชมความเป็นธรรมชาติของพื้นที่แห่งนี้  พร้อมกับได้เชยชมความเป็นเกษตรทฤษฎีที่ต่างไปจากสถานที่อื่น ๆ และเปรียบเสมือนเป็นทฤษฎีการเกษตรแบบอย่างใหม่ที่พ่อหลวงของคนไทยได้ประทานให้แก่ชาวเมืองโดยตรง