พิพิธภัณฑสถานแร่-หิน กรมทรัพยากรธรณี ที่รวบรวมความรู้ทางด้านธรรมชาติ

จากทางวิชาประวัติศาสตร์ที่มีหลักฐานกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ซึ่ง พิพิธภัณฑ์แร่-หิน กรมทรัพยากรธรณี แห่งนี้ กลับเป็นศูนย์การเรียนรู้ ของเด็ก ๆ และบุคคลทั่วไปกันเลย โดยมีสิ่งแวดล้อมที่มีการปรับเปลี่ยนไป เช่น โครงกระดูกไดโนเสาร์ที่มีหลากหลายพันธ์ด้วยกันในเมืองไทย โดยที่แห่งนี้เป็นพื้นที่แห่งเดียวที่มีการรวบรวมต่าง ๆ มากมายกันเลย ทำให้มีความเชื่อได้ว่าเคยเป็นที่อยู่ที่มีความสมบูรณ์ขอสัตว์โลกล้านปีกันมาก่อน จนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่กันเลย

 

พิพิธภัณฑ์แร่-หิน กรมทรัพยากรธรณี เป็นแหล่งรวบรวมความรู้เกี่ยวข้องธรณีวิทยา และทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อที่จะเอามาอนุรักษ์กันต่อไป เมื่อได้มีการเปิดพื้นที่ให้มีประชาชนทั่วไปต่างก็เข้ารับชมกันได้ เป็นการสัมผัส และยังเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อเข้าใจธรรมชาติให้มากเพิ่มขึ้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของโลกนั่นเอง ทำให้กลายเป็นแหล่งรวมรวมความรู้ต่าง ๆ มากมายกันเลยก็ว่าได้ เพราะพิพิธภัณฑ์นี้เป็นแห่งแรกของไทยที่มีการถูกสร้างขึ้นมา เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ และยังมีการจัดแสดงในที่มีความเกี่ยวข้องกับธรณี เหมืองแร่ ทำให้มีการเปิดสอนเป็นสอนเป็นครั้งแรกกันเลย ของทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำให้ในปี 2491 ก็ได้มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์นี้ขึ้นมา เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ของประชาชนที่มีความสนใจ

 

ดังนั้น พิพิธภัณฑ์แร่-หิน กรมทรัพยากรธรณี จึงกลับเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ต่าง ๆ ที่จะทำให้ผู้ที่ไล่ตามแต่ละคนไม่พลาดกับการไล่ตามกันเลยกันเลยก็ว่าได้ โดยเปลือกโลก หรือชั้นบรรยากาศ เมื่อแก่นโลกนั้นมีความร้อนก็ยังมีการเคลื่อนไหวไปตามสภาวะของธรณีนั่นเอง