พบกับความงามที่ไม่เหมือนผู้ใด กับการเที่ยวทะเลอ่าวไทย

สำหรับเมืองไทย การท่องเที่ยวทะเลฝั่งอ่าวไทย ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอย่างขีดสุด เพราะเมืองไทยมีชายฝั่งชายหาดทั้งในภาคตะวันออก พร้อมทั้งภาคใต้ ทำให้สภาพภูมิประเทศบ่งบอกได้ว่า แดนของประเทศไทยมีทะเลไทยถึงสามฝั่งด้วยกัน ได้แก่ ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก หรือที่ถือว่าเป็นทะเลด้านอ่าวไทยตอนบน ซึ่งมีบริเวณจุดกึ่งกลางระหว่างปากแม่น้ำท่าจีน กับแม่น้ำเจ้าพระยาของเมืองไทย และส่วนที่สองคือ ชายฝั่งทะเลภาคใต้ทางด้านทิศตะวันออก หรือที่กล่าวว่าฝั่งอ่าวไทย ซึ่งเริ่มจากศูนย์กลางระหว่างปากแม่น้ำท่าจีนไปทางด้านทิศตะวันตกและทิศใต้ และอีกฝั่งหนึ่งคือชายฝั่งทะเลภาคใต้ทิศตะวันตก หรือที่เรียกว่าฝั่งทะเลอันดามันนั่นเอง

 
เที่ยวทะเล
และเมื่อประเทศไทยมีทะเลทั้งสามส่วนนี้เป็นสำคัญ ทำให้การไปเที่ยวทะเลสำหรับคนไทยนั้นดูเป็นเรื่องที่ง่ายและน่าตรึงตาตรึงใจได้อย่างขีดสุด เพราะอย่างน้อยความเป็นทะเลทั้งสามส่วนของประเทศไทย ก็บ่งบอกได้ว่าเมืองไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวทะเลที่กว้างใหญ่ไพศาลหลากหลายสถานที่ด้วยกัน ทำให้คนไทยสามารถเดินทางไปสัมผัสได้อย่างสะดวกและว่องไว ประกอบกับการสัมผัสการท่องเที่ยวทะเลในแต่ละครั้ง นักท่องเที่ยวก็จะได้ค้นพบสิ่งที่มีความงดงามในแง่ที่แตกต่างกันออกไป เพราะอย่างน้อยถึงแม้ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบทะเลที่ดูเหมือนไม่แตกต่าง แต่รับรองเลยว่า สถานที่เที่ยวทางด้านทะเลภายในเมืองไทยแต่ละพื้นที่ กลับสามารถทำให้นักเดินทางท่องเที่ยวทะเลไทยมีความเพลิดเพลิน และเจอกับสิ่งสวยงามทางด้านธรรมชาติ และประสบการณ์ดี ๆ ที่แตกต่างกันหลากหลายรูปแบบอย่างแน่นอนค่ะ