ผังเมืองกับฮวงจุ้ยที่จะต้องมีความเกี่ยวข้องกัน

ผังเมืองกับฮวงจุ้ย เป็นสิ่งที่น่าติดตามเป็นอย่างมาก หากคุณเองมีการเดินทางไปท่องเที่ยวในเมืองต่าง ๆ ก็ต้องเคยตั้งข้อสังเกต เพราะว่าเส้นทางยานพาหนะ ในการวางแผนพื้นที่ทางสวนสาธารณะ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกกันอย่างกว้างขวาง เชื่อไหมว่าภายในการเกิดอาชญากรรม ข่มขืน การวิ่ง ภายในสภาวะเศรษฐกิจพร้อมทั้งมีปัญหาทางด้านสังคมที่เกิดจากภายในการวางผังเมืองที่ไม่ตรงกับฮวงจุ้ย  ทำให้เกิดผลเสียตามมาได้เช่นเดียวกัน เมื่อทุกคนแต่ละคนล้วนแล้วมีการติดตามเกี่ยวฮวงจุ้ย

 
นับได้ว่าผังเมืองกับฮวงจุ้ยย่อมมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง กับเรื่องสภาวะทางด้านเศรษฐกิจเมืองใดที่มีการขาดพื้นที่ว่างเปล่า แต่ก็มีพื้นที่ใช้สอยแล้วมีการแสดงว่าเมืองนั้นมีพลัง ซึ่งท่านอย่างลืมว่าธุรกิจขนาดย่อมก็คือรากฐานทางด้านธุรกิจ เมื่อคนรากหญ้ามีการขาดรายได้ ก็ต้องมีการส่งผลกระทบต่อทางด้านเศรษฐกิจ โดยขาดการเจริญเติบโตที่มีความยั่งยืน และยิ่งไปกว่านี้การที่มีพื้นที่ว่าง ๆ ยังมีประโยชน์ในการใช้สอยเป็นเรื่องอื่น ๆ เช่นที่จอดของรถยวดยานพาหนะ ผังเมืองกับฮวงจุ้ย พื้นที่มีการแสดงสินค้าและทางด้านกิจกรรทการค้าต่าง ๆ เพราะฉะนั้นในการวางแผนผังเมืองใดในตามหลักฮวงจุ้ยที่ควรจะมีพื้นที่ว่าง ซึ่งอุบัติเหตุ ที่มีปัญหามีขึ้นทางด้านฮวงจุ้ยที่มีความเชื่อในการเกิดพลังหยาง หรือเรียกว่าพลังงานเคลื่อนที่ได้มากเกินไป
 
ผังเมืองกับฮวงจุ้ย
เพราะเช่นนั้น ผังเมืองกับฮวงจุ้ย ที่มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตเหมือนกัน จึงทำให้ใครก็ตาม ต่างก็ให้ความสำคัญในการดูฮวงจุ้ยกันอย่างมากมายกันเลย และนี่ก็ถือว่าตอนนี้เป็นปัญหาทางด้านสุขภาพจิตที่เป็นรากฐานทางด้านการเมือง พร้อมกับปัญหาทางด้านสังคมก็ได้เกิดขึ้นน้อย  ภายในพื้นที่สาธารณะมากยิ่งขึ้นอยู่กับการวางแผนผังเมืองที่มีการเสริมสร้างและความผ่อนคลาย