ป้าละออสวนเกษตรวิถีพอเพียง ภายในสุพรรณบุรีที่น่าเอาเป็นตัวอย่าง

ป้าลออสวนเกษตรวิถีพอเพียงกับการเกษตรแบบผสมผสาน ซึ่งอยู่ภายในพื้นที่ 5 ไร่ ที่ตั้งอยู่ที่ บ้านวังหน่อไม้ อำเภอด่านช้าง สุพรรณบุรี ที่ป้า ลออ บุญธรรม ที่มีอายุ 68 ปี ซึ่งป้าเขามีการวางแผนทำสวนกันเอง ทั้งคิดและทำเอง อยากจะมีการปลูกพืชผักแบบใดก็ได้ เป็นเหตุให้ป้าเขาได้มีการพัฒนามากยิ่งขึ้น และอยากจะนำไปเป็นมรดกให้กับลูกหลานได้เป็นการเก็บเกี่ยวทำการผลผลิตในอนาคตวันข้างหน้า

 
เกษตรวิถีพอเพียง
ขณะได้มีการไปสำรวจสวนของ ป้าละออสวนเกษตรวิถีพอเพียง แห่งนี้ ภายในเนื้อที่ 5 ไร่ของป้าลออ ซึ่งปลูกผลไม้เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นลำไย ซึ่งเหมือนเป็นรายได้หลัก ๆ ของครอบครัวกันเลย ที่จะสามารถสร้างยอดจำหน่ายได้ปีละเกือบ ๆ 1 แสนบาท ป้าละออสวนเกษตรวิถีพอเพียง ภายในแต่ละปี เป็นเหตุให้ช่วงนี้ก็กำลังมีการอให้ลำไยออกเต็มที่ เพื่อนำมาจำหน่าย ภายในช่วงกลางเดือน กรกฎาคม 2559 นี้นั่นเอง แล้วถัดจากสวนลำไย เราก็มีการสังเกตเห็นกล้วยน้ำว้า มีการปลูกแทรกตามบริเวณร่องสวนของลำไย เป็นเหตุให้ป้าเจ้าของสวนกลับกลายได้ผลผลิตจากยอดขายผลไม้แต่ละประเภท เมื่อป้าลออสวนเกษตรวิถีพอเพียง พร้อมทั้งมีการนำวิถีแบบพอเพียงทางด้านการเกษตรกร ที่อยู่ข้างในจังหวัดสุพรรณบุรี ดังนั้น  การเรียนรู้แบบวิถีชีวิตแบบพอเพียง ย่อมเป็นเหตุให้ผู้คนส่วนมากสนใจและต้องการจะติดตามกันมากยิ่งขึ้น ด้วยการเกษตรแบบพอเพียงพอ
 
ดังนั้นป้าลออสวนเกษตรวิถีพอเพียง จึงได้มีการพัฒนาสวนของตัวเองเป็นอย่างมากมาย ทำให้ได้ผลผลิตที่ดีมาตลอดทั้งปี รวมไปถึงปีนี้ อีกด้วย ที่เป็นเหตุให้ยอดขายเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  อย่างเห็นได้ชัดเจน ด้วยวิถีแห่งพอเพียงที่ใครก็ตาม ก็ต้องการจะนำวิธีนี้ไปปฏิบัติกันอย่างแน่นอน